Brexit-utgång fortsatt osäker – stanna-sidans ledning minskar

NYHETER

43 procent av britterna planerar att rösta för att landet ska stanna i EU, medan 41 procent vill lämna, enligt en ny opinionsundersökning i Storbritannien, som röstar i frågan den 23 juni.

Det betyder att ledningen är något mindre än den senaste undersökningen för ett par veckor sedan, då stanna-sidan ledde med 44 procent mot 40 enligt siffror från Opinium, som också har publicerat de nya resultaten.

Av de tillfrågade som inte hade bestämt sig för hur de ska rösta uppgav sig 36 procent luta åt stanna-sidan och 33 procent mot lämna.

Lämna-kampanjen knappar in enligt undersökningar

Andra opinionsundersökningar den senaste veckan har också visat att lämna-kampanjen knappar in. Två andra undersökningar visade tre procentenheters ledning för lämna-kampanjen och orsakade en nedgång för det brittiska pundet.

Opinium säger att lämna-kampanjen skulle ha varit i ledning om företaget inte hade tagit hänsyn till att det var ett oproportionerligt stort antal konservativa som svarade i undersökningen. Utan de korrigeringarna skulle lämna-sidan ha haft större stöd med 43 procent mot 40 för stanna-sidan.

"En närmare förklaring till dessa ändringar och den effekt de har kommer att offentliggöras på måndag", uppger Opinium på sin sajt.

De nya siffrorna baseras på en onlineundersökning som gjordes mellan 31 maj och 3 juni.

TT