Väljarna: Bryt samarbetet med MP, Löfven

Bara 38 procent av S-väljarna vill fortsätta regera tillsammans med Miljöpartiet.

Det visar en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio.

– 42 procent av de tillfrågade socialdemokraterna vill helt bryta samarbetet, säger Karin Nelsson, opinionsanalytiker för Aftonbladet/Inizio.

Samtidigt säger S partisekreterare Carin Jämtin att partierna ”har ett bra samarbete.”

Efter den senaste tidens skandaler och turbulens tappar allt fler socialdemokrater förtroendet för Miljöpartiet. Det visar en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio.

42 procent av de tillfrågade S-väljarna vill bryta regeringssamarbetet och 19 procent är tveksamma.

– Tillsammans med dem som är tveksamma är det 61 procent. Det är en hög siffra, säger Karin Nelsson, opinionsanalytiker för Aftonbladet/Inizio.

29 procent föredrar L

Efter valet i september 2014 genomförde Aftonbladet/Inizio en undersökning om möjliga politiska samarbetspartners. Då tyckte 80 procent av de tillfrågade socialdemokraterna att Miljöpartiet var det självklara valet.

– Nu är det inte så självklart längre. Många socialdemokrater pekar i den senaste undersökningen på att det i stället skulle vara bättre att regera tillsammans med något alliansparti. Man vill ha en stabil lösning, som en svarande uttryckte det, säger Karin Nelsson.

Det alliansparti som de tillfrågade socialdemokraterna föredrar är Liberalerna. På frågan vilket parti man tycker S borde bilda regering med svarar 29 procent Liberalerna. Bara Vänsterpartiet får en högre siffra, 39 procent.

”Miljöpartiet är en belastning”

I undersökningen ställdes också frågan om hur stort förtroende respondenterna har för de olika riksdagspartierna.

– Av de tillfrågade socialdemokraterna svarade 29 procent att de har ”mycket litet förtroende” för MP. 24 procent svarade att de har ”ganska litet förtroende” för Miljöpartiet, säger Karin Nelsson.

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin svarar på undersökningen i en skriftlig kommentar till Aftonbladet:

”Det är svårt att dra några slutsatser av en mätning som görs under en så turbulent period. Vi har ett bra samarbete med Miljöpartiet som jag ser fram emot att fortsätta med.”

”Opålitliga och ambivalenta”

I undersökningen gavs också möjlighet att kommentera sina svarsalternativ. Bland de socialdemokratiska respondenternas kommentarer är det tydligt att förtroendet för MP har sjunkit avsevärt:

”Bättre att de kör själva. Det blir för omständligt med tröga miljöpartister i regeringen”, skriver en svarande.

”MP är opålitliga och ambivalenta i sin framtoning. Väldigt dåligt pålästa, saknar pondus och Romson är alldeles för virrig för vara vice statsminister. Har inte vett att pudla eller be om ursäkt. Inget politikerämne där inte”, skriver en annan.

”Miljöpartiet är en belastning, bör istället få till uppgörelser med olika partier”, skriver en tredje.

– Det minskade förtroendet för MP tydliggörs i kommentarerna, säger Karin Nelsson.

Publisert:

LÄS VIDARE