Regeringen säljer ut 19 miljoner SAS-aktier

NYHETER

Svenska och norska staten minskar sitt ägande i flygbolaget SAS.

Totalt handlar det om 19 miljoner stamaktier i SAS AB som nu läggs ut till försäljning vilket motsvarar 5,8 procent av bolagets stamaktier.

Den svenska och norska staten lägger nu ut 19 miljoner aktier i SAS AB till försäljning, vilket motsvarar 5,8 procent av stamaktierna i bolaget.

Försäljningen är enligt regeringen riktad till institutionella investerare och minsta order som kan läggas blir aktier motsvarande 100 000 euro.

I pressmeddelandet skriver regeringen att man tillsammans med norska staten bedömer att SAS "långsiktigt kommer att stärkas" av mindre statlig ägande.

"Försäljningen är ett första steg i en successiv och ansvarstagande avyttring av den svenska och den norska statens ägande i SAS", står det.

För den institution som känner sig manad meddelar regeringen att aktierna kommer att säljas genom auktionsförfarande - som inleds "omedelbart efter att detta pressmeddelande offentliggjorts".

Svenska, norska och danska staten äger totalt cirka 50 procent av SAS.

ARTIKELN HANDLAR OM

SAS

Regeringen

Aktier