Överläkaren: "Man kan inte knipa med trasiga muskler"

avMary Mårtensson

Kvinnorna kan få svåra smärtor

1 av 4 | Foto: Foto: JEPPE GUSTAFSSON
"Om man har en muskel som inte fungerar, så kan man inte knipa", Eva Uustal, överläkare i gynekologi och obstetrik vid Linköpings universitetssjukhus.

Nyförlösta kvinnor uppmanas knipa för att inte läcka.

Men en del kan ha missade skador i bäckenbotten.

– Om man har en muskel som inte fungerar, så kan man inte knipa, säger Eva Uustal, överläkare i gynekologi och obstetrik.

Under graviditet och vid förlossning ökar belastningen på bäckenbotten. Det är den muskulatur och vävnad som stödjer organen i underlivet - livmodern, urinblåsan, ändtarmen och slidan. En försvagad bäckenbotten kan leda till inkontinens och framfall.

Nyförlösta kvinnor uppmanas därför att knipa.

– Träningen är viktig för bra funktion och styrka i underlivet, säger Eva Uustal, gynekologi-kirurg och expert på förlossningsskador vid universitetssjukhuset i Linköping.

Kan ge svåra smärtor

Om kvinnan ändå läcker, så antas det ofta bero på bristande knipträning. Men i stället kan det bero på skador i muskler och muskelfästen i bäckenbotten och i ändtarmens slutmuskel, som vården  missat eller sytt i hop fel eller otillräckligt.

Då är rådet att knipa inte bara fel - utan kan rentav ge svåra smärttillstånd.

– Det förekommer att kvinnor med missade bristningar har svåra smärtor eftersom de inte törs slappna av. De är rädda för att läcka både urin, luft och avföring, säger Eva Uustal.

Smärtorna uppkommer när den omgivande, friska muskulaturer i bäckenbotten försöker kompensera för den trasiga. Kvinnorna behöver därför få hjälp att slappna av i bäckenbottenmuskulaturen av sjukgymnast innan muskelskadorna behandlas, förklarar Eva Uustal.

Bristningar vid förlossningar

Bristningar i bäckenbotten vid vaginala förlossningar delas in i fyra klasser:

Grad 1: Bristning i slidans slemhinna, mynning eller huden i mellangården, men inte i den underliggande vävnaden.

Grad 2: Bristning i slidans slemhinna, mynning samt i muskulaturen i mellangården.

Grad 3: Bristning i muskulaturen i bäckenbotten samt i både ändtarmens yttre och inre slutmuskel (sfinkter)

Grad 4: Bristning i muskulaturen i bäckenbotten och i ändtarmens yttre och inre slutmuskel samt i tarmväggen.

Grad 3 och 4 ökar risken för urin- och avföringsinkontinens och smärta.

Slutmuskeln i ändtarmen kallas även ringmuskel och analsfinkter

Källor: Socialstyrelsen 2015: "Graviditeter,  förlossningar och nyfödda barn". SBU:s rapport "Analsfinkterskador vid förlossning" från april 2016.

Skador på slutmuskeln vid förlossningen

3, 4 procent av de kvinnor som födde vaginalt 2014 fick bristningar i ändtarmens slutmuskel (grad 3). Hos en mindre del sprack även ändtarmens slemhinna (grad 4).

Skadorna kan orsaka läckage av urin och avföring, smärtor, framfall, sexuella störningar, svårigheter att tömma tarmen, fistelgångar.

Att läcka gas/avföring är dubbelt så vanligt vid skada på slutmuskeln, än utan sådan skada.

Risken för avföringsläckage 20 år senare ökar vid vaginalförlossning.

Risken för framfall är upp till fyra gånger högre vid vaginalförlossning jämfört med kejsarsnitt, enligt en avhandling från Göteborg.

Källa: SBU:s rapport "Analsfinkterskador vid förlossning"  april 2016. SBU: "Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning", rapport 250/2016.