Flyktingar får stanna under sin studietid

Av: Linnea Järkstig

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Regeringen är överens om en lagändring gällande de ensamkommande flyktingbarn som riskerar utvisning på sin 18-årsdag.

Nu vill regeringen att barnen ska ha rätt att stanna – om de studerar på gymnasiet.

– Vi behöver ge dem större trygghet för att de ska klara skolan, säger Gustav Fridolin.

Gustav Fridolin (MP).
Gustav Fridolin (MP).

Färre ensamkommande barn får stanna i Sverige. Detta efter att Migrationsverket börjat ge tillfälliga uppehållstillstånd för att sedan utvisa ensamkommande ungdomar när de fyllt 18 år.

Men nu är regeringen överens om en lagändring som gör att barnen på sin 18-årsdag får rätt att stanna – om de studerar på gymnasiet.

– Det har lett till väldigt stor osäkerhet i skolorna och många lärare vittnar om att det är svårt att göra sitt jobb. För de barnen kommer vi skapa en möjlighet att få de längsta tillgängliga uppehållstillstånden på fyra år, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

”Ska inte användas som en bricka”

Den här gruppen ensamkommande barn, som inte anses ha skyddsbehov men som saknar ordnat mottagande i hemlandet, fick oftast permanent uppehållstillstånd. Men efter att Migrationsverket ändrat reglerna får barnen istället tillfälliga uppehållstillstånd och utvisas när de fyller 18.

– Vi ser barn som har en oerhörd ambition, men som har varit med om fruktansvärda saker, går till skolan och vill bygga ett nytt liv. Vi behöver ge dem en större trygghet för att klara skolan och det är ett ansvar som vi tar på oss, säger han.

– Även om vi har hårda flyktingpolitiska diskussioner är det viktigt att de här barnen inte används som en bricka i den diskussionen.

Fridolin: ”Tror alla partier vill”

Gustav Fridolin har goda förhoppningar att få igenom förslaget i riksdagen.

– Det är klart att vi har haft hårda diskussioner om migrationspolitiken, men det här handlar om att skaffa möjligheter för barn och elever att klara sin skola och att lyssna till lärarfacken. Det tror jag att alla partier vill göra.

När kan det bli aktuellt med en förändring?

– Det är ju lagstiftning, så även om vi försöker genomföra det så snart som möjligt blir det först förrän någon gång under nästa år som det kan träda i kraft, säger Gustav Fridolin.

Moderaterna: Inte aktuellt

Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Johan Forsell, tror att förslaget kommer göra det svårare för människor att återvända hem eftersom de efter den fyraårsperioden redan integrerats i samhället.

– Vi tror att förslaget har följden att det kommer försvåra för många människor att återvända eftersom man då varit här, gått i skola, rotat sig, fått vänner och då blir det svårare att åka hem, säger han.

Enligt honom är det inte aktuellt för Moderaterna att rösta för förslaget när det kommer upp i riksdagen.

– Vi vet fortfarande inte exakt hur regeringen tänker sig allting, men för oss är det främmande att ge uppehållstillstånd till de som saknar asylskäl, säger Johan Forsell.

Publicerad:

LÄS VIDARE