Mystisk strålning kopplas till Rysslands nya kärnvapen

Publicerad:

NYHETER

Vladimir Putin hävdar att landet genomfört framgångsrika tester av ett nytt ”oövervinneligt” massförstörelsevapen – med obegränsad räckvidd.

Nu kopplas provskjutningarna till den mystiska radioaktiva strålning som uppmätts i Skandinavien.

– Det kan härröra från krascher med Putins atomdrivna kryssningsmissil, skriver tidigare utrikesministern Carl Bildt på Twitter.

I flera omgångar har radioaktiva ämnen uppmätts i luften i Skandinavien och Nordeuropa under det senaste året.

Det mest gåtfulla utsläppet handlade om den radioaktiva isotopen rutenium-106 som uppmättes i höga men ofarliga nivåer under september och oktober.

I det fallet har forskare kunnat konstatera att ursprunget fanns i Ryssland, i ett område i trakterna av Tjeljabinsk vid Uralbergen.

En multinationell kommission har tillsatts för att gå till botten med utsläppet och från Sverige deltar tjänstemän från Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Syftet är att förutsättningslöst undersöka var utsläppet kan komma ifrån och vad som kan ligga bakom det här, säger Jan Johansson, specialist på myndigheten.

Samtidigt har också oförklarliga spår av radioaktivt jod uppmätts i Skandinavien.

1 av 3 | Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Obegränsad räckvidd

Fynden har sammanfallit med att det amerikanska flygvapnets specialbyggda plan för detektering av radioaktiva ämnen, ”WC-135 Nuke Sniffer”, vid flera tillfällen sedan början av 2017 har baserats i Storbritannien och flugit rundor över bland annat Östersjön.

”Flygplanet är på en i förhand planerad rotation. Det genomför rutinmässigt uppdrag över världen”, har kapten Robert J. Howard på amerikanska flygvapnets medieavdelning tidigare uppgett för Aftonbladet.

I en artikel i den norska tidskriften The Barents Observer kopplas nu fenomenen under 2017 till de nyutvecklade långdistansmissiler som Rysslands president Vladimir Putin presenterade jämte andra nya ryska massförstörelsevapen i torsdags.

Artikeln har delats flera gånger på Twitter av tidigare utrikesministern Carl Bildt (M) som skriver:

”Rysslands kärndrivna kryssningsmissil kan ha kraschat under tester i Arktis. Kan vara källan till den underliga strålning som detekterats i Nordeuropa.”

De ryska långdistansmissilerna påstås vara drivna av en kärnreaktor och ska kunna flyga utan någon egentlig begränsning av räckvidden.

– Inget försvarssystem kommer att kunna stå emot det. Missilskydd kommer att vara värdelösa, sa Vladimir Putin samtidigt som filmer visade hur projektiler riktas in mot amerikanska fastlandet.

”Hemliga tester”

Vladimir Putin, som snart väntas bli vald till president för fjärde gången, sa att framgångsrika tester genomförts av långdistansmissilen.

Men enligt amerikanska underrättelsekällor som CNN hänvisar till har testerna, som ska ha skuggats av USA, misslyckats.

Också Fox News uppger att systemet inte är i funktionsdugligt skick, med hänvisning till en amerikansk myndighetskälla:

”I motsats till vad Putin hävdar i dag är Rysslands kärndrivna kryssningsmissiler fortfarande i forsknings- och utvecklingsfas och har nyligen kraschat i Arktis i samband med ett test”, skriver Pentagonkorrespondenten Lucas Tomlinson på Twitter.

I The Barents Observer säger kärnfysikern Nils Bøhmer, verksam på den norska tankesmedjan Bellona, att Rysslands reaktordrivna missiler kan ha orsakat vissa radioaktiva utsläpp och hänvisar till liknande tester av kärnvapen som USA gjorde på 50-talet.

Om fynden av radioaktivt jod säger han:

– Det kan förklaras med hemliga tester av Rysslands nya kärndrivna missil. På grund av en kort halveringstid på åtta dagar för jod-131 kan uppmätningarna av den här isotopen i luften bara förklaras med reaktoroperationer. Andra isotoper som cesium-137 har en halveringstid på 30 år och hittas i naturen under lång tid efter att utsläppen inträffade. Det kan förklara varför bara jod-131 har påträffats, eftersom cesium-137 maskeras av utsläppen från Tjernobylolyckan.

”Knappast troligt”

En svensk forskare med expertis på kärnsprängningar, som inte vill citeras med namn, menar dock att det finns flera frågetecken kring teorin att misslyckade tester av en rysk atomdriven långdistansmissil skulle ha orsakat de mystiska halterna av radioaktivitet som uppmätts under 2017.

– Ryssarna har ju en historia av att driva det ena och det andra med reaktorer men det är knappast troligt att ett test i det här fallet hänger ihop med de här isotoperna som uppmätts.

Forskaren säger att nivåerna som uppmätts av radioaktivt jod är för små för att ha någon intressant bakgrund samtidigt som det kan finnas en rad källor, till exempel inom industrin.

Utsläppet av rutenium-106 gav dock ”starka signaler” som fortfarande gäckar det internationella forskarsamfundet. Men vid både en eventuell läcka eller en krasch borde en rad fler radioaktiva ämnen ha kommit ut från den ryska kärnvapenmissilen, exempelvis radium, barium och olika typer av jod.

Publicerad: