Fler kan få förlängd sjukpenning

NYHETER

Reglerna kan lättas upp

Lindrigt sjuka har tidigare nekats till förlängd sjukpenning.

Trots att sjukdomen kan förvärras med arbete.

Men nu kan reglerna luckras upp, rapporterar Ekot.

Sedan regeringen införde nya sjukförsäkringsregler har lindrigt sjuka fått avslag när de sökt fortsatt sjukpenning efter 550 dagar.

Oavsett om sjukdomen försvårar arbete eller inte. Men nu kan det bli ändring.

Ny vägledning

I en dom från högsta förvaltningsdomstolen har en lindrigt sjuk man fått rätt till sjukpenning även efter 550 dagar, eftersom hans sjukdom förvärrades när han jobbade.

– Klargörandet ligger i just det att sjukdomen inte i sig behöver vara en sjukdom som definieras som allvarlig säger Eva Nordqvist till Ekot.

Avgörandet berör alla liknande ärenden som ligger för prövning på landets kammarrätter och förvaltningsdomstolar.

Allvarlig sjukdom

Reglerna har tolkats av Försäkringskassan som att det bara är människor med livshotande sjukdomar som kan få förlängd sjukpenning. I en hänvisning till lagtextens förarbeten står det att efter 550 dagar är det enbart allvarligt sjuka som lider av hjärtinfart, stroke eller liknande tillstånd som har rätt till förlängd sjukpenning.