Nära klass 3-varning för höga vattenflöden

SMHI utfärdar en klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i Sangisälven i Norrbotten.

Snösmältning och stora regnmängder har gjort att flödet i vattendragen ökat kraftigt i Norrbotten.

I Sangisälven i Kalix kommun bedömer SMHI att flödet kommer att närma sig nivån för en klass 3-varning innan det kulminerar under lördagen eller söndagen.

Det är den högsta varningsnivån, som innebär att det finns risk för extremt högt flöde med mycket allvarliga översvämningsproblem på utsatta ställen.

– Vi har inte fått några rapporter från allmänheten om exempelvis översvämmade vägar eller vattenfyllda källare. Så än så länge är det lugnt, vad vi vet, sade Mats Esberg, tillförordnad insatschef vid räddningstjänsten i Kalix, på fredagseftermiddagen.

Just nu gäller en klass 2-varning för flödena i Sangisälven.

SMHI utfärdade på fredagen en klass 2-varning även för Torneälven, i Pajalaområdet.

TT