Detta händer när barnet har fötts

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Kronprinsessan Victoria har förts till Karolinska sjukhuset – och födseln har inletts.

När barnet kommit följer ceremonier enligt en strikt tradition.

Så här går de till:

Kommuniké

Riksmarsalken meddelar rikets ledning om födseln. Sedan publiceras en kommuniké från riksmarsalken på www.kungahuset.se samt hovets Facebook-sida.
Vittnesbekräftelse

Dagen efter födseln sker en vittnesbekräftelse enligt gammal tradition. Om födseln skett på en lördag hålls vittnesbekräftelsen först på måndagen.

Talmannen, statsministern, riksmarsalken och överhovmästarinnan är vittnen och skriver under och sätter sina sigiller på ett officiellt dokument.
Konselj

Kungen kallar till konselj enligt regeringsformen som anger att regeringen ska sammanträda under statschefens ordförandeskap.

Där informerar kungen regeringen om tronarvingens titel, namn, tilltalsnamn och tilldelat hertigdöme/hertiginnedöme. Konseljen sker dagen efter födseln, eller på måndagen om födseln sker på en lördag.
Salutering

En salut skjuts från Skeppsholmen i Stockholm enligt försvarsmaktens ceremonibestämmelser. För en förstfödd till statschef eller tronarvinge avges salut i två omgångar. Varje omgång har 21 skott vardera med en minuts mellanrum mellan omgångarna. Även vid salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona och Göteborg genomförs salutering.
Te Deum

En tacksägelsegudstjänst, en Te Deum, hålls traditionsenligt vid kunglig födsel. Ceremonin hålls även vid dop, födelsedagar, jubileer och andra högtidstillfällen, senast vid kungens 60-årsdag år 2006.

Te Deum kommer att hållas vid Slottskyrkan dagen efter födseln, eller på måndagen om födseln sker på en lördag. Inbjudna är närmaste familjen, representanter för riksdag, regering och övriga representanter från det officiella Sverige. Även hovets personal är inbjudna.

Publicerad: