Stort räntebråk inom riksbanken

avAnette Holmqvist

”Har gjort tiotusentals arbetslösa”

Foto: HENRY LUNDHOLM
Riksbankens lokaler i centrala Stockholm.

Riksbankens ovilja att sänka reporäntan har drivit upp arbetslösheten de senaste 15 åren.

Den salvan levererar vice riksbankschefen Lars E O Svensson, som ofta varit oenig med majoriteten i riksbankens ledning.

– Nästan 40 000 fler har varit arbetslösa i genomsnitt under perioden än om räntan hållits lägre, säger han till Dagens Nyheter.

Foto: MATS ANDERSSON/SCANPIX
Lars E O Svensson.

Det har blossat upp en räntestrid inom Riksbankens direktion. Två av ledamöterna, Lars E O Svensson och Karolina Ekholm har länge velat sänka räntan mer än majoriteten.

Pågående maktkamp

I dag tar Svensson bladet från munnen i Dagens Nyheter och berättar om den pågående maktkampen. Tidningen har i ett par artiklar berättat om konflikten.

Svensson målar upp en bild där han själv och Ekholm står i den ena ringhörnan och vill sänka för att göra det billigare för företagen att låna, investera och kunna anställa fler personer.

Medan riksbankschefen Stefan Ingves tillsammans med Kerstin af Jochnick, Barbro Wickman-Parak och Per Jansson är emot av rädsla för att en räntesänkning skulle kunna leda till en bokrasch.  

Enligt Lars E O Svensson skulle räntan kunna sänkas med minst 0,5 procentenheter.

”Väldigt hög ränta”

– 1,5 procents ränta är en väldigt hög ränta i dagens läge, jämfört med till exempel räntan i USA och euroländerna, säger han till Dagens Nyheter.

– Ränteskillnaden gör att det lönar sig för utländska investerare att investera i kronor och då stärks kronan, inflationen blir lägre och återhämtningen bromsas upp samtidigt som arbetslösheten förblir hög - och det är ju precis det som hänt.

Och Lars E O Svensson får medhåll - av LO:s chefsekonom Ola Pettersson.

– Dagens räntenivåer leder till att inflationen blir för låg. Då sätts lönerna för högt och vi riskerar att driva upp arbetslösheten, säger han till DN.

Aftonbladet har läst protokollet från det senaste direktionsmötet i juli. Där framträder en tydlig bild av oenigheten mellan ledamöterna.

Mothugg - av Ingves

Svensson och Ekholm får mothugg i frågan om penningpolitiken och arbetslösheten bland annat av Stefan Ingves själv:

"Angående penningpolitiken och arbetsmarknaden är det ganska osäkert i vilken mån penningpolitiken kan finkalibreras avseende utvecklingen på arbetsmarknaden. Det finns gränser för vad penningpolitiken kan åstadkomma. Många problem på arbetsmarknaden är av strukturell karaktär. De strukturella problemen handlar bland annat om möjligheten att hitta arbete för nya grupper som tillkommer i arbetskraften, matchningen mellan lediga platser och arbetssökande samt hur flexibel lönebildningen är. Osäkerheten om nivån på den långsiktiga arbetslösheten är betydande" menar riksbankschefen bland annat.

Lars E O Svensson är dock också kritisk till diskussionsnivån inom Riksbanksledningen, som han menar är på en betydligt lägre nivå än inom till exempel den amerikanska riksbanken som han tidigare haft täta kontakter med.

– Han bedömer att vi inte har tillräcklig höjd och kvalité i den penningpolitiska diskussionen i Sverige. Det går inte att tolka på något annat sätt. Och det är ju en indirekt kritik av hans kollegors kompetens, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB till SvD Näringsliv.

På semester

Aftonbladet söker Stefan Ingves för en kommentar om hur han ser på kritiken från sin direktionskollega.

– Varken Svensson eller Ingves är tillgängliga för fler kommentarer. Alla utom Svensson är på semester, säger Fredrik Andersson på Riksbankens presstjänst.

■ ■ ■ Texten uppdateras