Annie Lööf kritiseras – från alla håll

Näringsminister Annie Lööf (C) och hennes stab fick bråttom att städa upp när festerna på skattebetalarnas pengar granskades närmare.

Nu får statsrådet hård kritik för agerandet.

– Det borde inte vara svårt för Sveriges rikaste parti och för Sveriges bäst betalda partiledare att hålla reda på vem som ska betala vad, säger språkröret Åsa Romson (MP).

I dag kunde Aftonbladet avslöja hur Annie Lööf och hennes stab fick bråttom att städa upp efter sig när näringsdepartementets internrepresentation granskades närmare. I all hast gjordes löneavdrag för sprit och Centerpartiet tog över en krognota som skattebetalarna först hade stått för.

Det hela inträffade bara dagar efter att Lööf gett Christina Lugnet, generaldirektör för Tillväxtverket, sparken. Orsaken var att man på verket haft lyxiga fester och annat som skattebetalarnas fått stå för. Enligt näringsministern var Lugnets förtroende därmed förbrukat.

Ingen koll på sitt eget parti

Men nu får ministern kritik för agerandet gällande den egna representationen på Näringsdepartementet. En av kritikerna är Miljöpartiets språkrör Åsa Romson:

– Jag tyckte att Annie Lööf hade rätt när hon pratade om hur förtroendet för politiker generallt är väldigt beroende av att skattepengar används på ett vettigt sätt. Och det var en viktig punkt för henne när generaldirektören på Tillväxtverket inte kunde fortsätta. Men nu verkar man ha upptäckt att det inte verkar vara så lätt att ha koll på hennes eget parti och hennes egen representation heller.

Romson menar att det nu reses frågetecken över var gräsen för representation i Näringsdepartementet och Centerpartiet går.

– Sedan är det viktigt att hålla reda på vad partiet respektive departementet ska stå för. Det borde inte vara svårt för Centerpartiet som är Sveriges rikaste parti och för Annie Lööf, Sveriges bäst betalda partiledare.

”Utan granskning hade skattebetalarna fått betala”

Kent Persson, näringspolitisk talesperson i Vänsterpartiet, tror att skattebetalarna fortsatt hade fått stå för krognotan och spriten - om inte Aftonbladet inlett sin granskning.

– Det är jag fullständigt övertygad om. Hade inte granskningen skett hade fakturan säkert legat kvar på departementet utan att något hänt. Det finns riktlinjer för hur myndigheter ska uppträda och hur pengarna ska användas när det gäller representation. Har man inte följt det måste man titta närmare på det, säger han.

”Måste vara noggrann”

Enligt näringsutskottets ordförande Mats Odell (KD) är det viktigt att man är nogrann med hanteringen av all representation.

– Framför allt i statlig tjänst och i allra högsta grad i regeringskansliet. Jag har själv varit statsråd och haft anledning att tänka på vilka regler som gäller i de här sammanhangen. Medvetandet om att det finns en granskning är en viktig dimension för att hålla det här inom rimliga nivåer utöver de skrivna regler som finns.

Odell vill inte bedömda hur Annie Lööf och hennes näringsdepartement har skött sig.

– Jag kan inte bedöma om man gått för långt här. Jag har noterat att man i efterhand har förändrat en fakturering och vem som ska betala vad. Det är bra att det sker, säger han.

Ingen kommentar från Lööf

Men samtidigt menar Odell att det måste få finnas en nivå av representation som politiker måste vara beredda att stå upp för.

– Det finns gränser som man måste vara beredd att stå upp för, att det finns rimliga anledningar att ha personalfrämjande kick-offer. Men det måste ske inom ramen för regelverket, säger han.

Aftonbladet har sökt näringsminister Annie Lööf.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN