”Jag kände ofta att jag inte passade in”

Den norska prinsessan Märtha Louise går sin egen väg. Hon har avsagt sig apanaget och blir gärna duad. Nu har hon skrivit en bok om att vara högkänslig.

INTERVJU ”Jag hade en grundläggande känsla av att jag inte var tillräckligt bra för prinsessrollen”