Taggmakrillen tar över efter torsken

NYHETER

Maria Wetterstrand: Skandal, EU

1 av 3 | Foto: misstänkta torskpirater Kustbevakningen hade hoppats att gripa baltiska torskpirater på bar gärning för första gången. Båten hade rapporterat en fångst på 240 kilo torsk. Men när kustbevakningen närmade sig uppgav skepparen att han i stället hade en fångst på 2 400 kilo. Fiskefartyget eskorterades in till Karlskrona handelshamn. Eftersom rapporten inte är bandad kan inte brott styrkas.

GÖTEBORG

Torskstimmen blir allt mindre i Västerhavet.

Det visar nya provtrålningar.

Men taggmakrillen simmar in på bred front.

Läget för torsken är riktigt illa i Skagerack och Kattegatt. Kurvan fortsätter att peka neråt. Precis som i havet utanför Newfoundland, före den stora kollapsen.

- Färre och färre för varje år, säger Fredrik Arrhenius, laboratoriechef på Havfiskelaboratoriet i Lysekil.

Håkan Westerberg, enhetschef på Fiskeriverket, varnar:

- Det är en besvärlig situation. Risken är stor att vi inte kommer ur den i tid.

Forskningsfartyget Argos har precis trålat färdigt. Torskbeståndet har krympt sedan 1979, då mätningarna startade. Forskarna fick då mer än dubbelt så stor fångst som i dag.

Foder kan bli mat

Med taggmakrillen är det tvärtom. Den brukar dyka upp mot slutet av sommaren.

Nu har stora stim med unga individer simmat in i svenska vatten. Samma storlek som folk runt Medelhavet äter friterad, med huvud och allt.

Fredrik Arrhenius säger:

- Att de är små tyder på att taggmakrill har lekt i närområdet. Förr om åren kom enstaka, större individer.

Taggmakrillen kan bli upp till 60 centimeter lång och väga runt ett och ett halvt kilo.

Längs sidorna löper en rad förstorade fjäll som ser ut som knölar eller små taggar. Den lever vanligtvis på 100-200 meters djup. Och konkurrerar inte med torsken om föda eller utrymme.

Hittills har fångad taggmakrill gått till foder och tillsatser i oljor.

I framtiden kanske den hamnar på våra matbord. Tillredd som vanlig makrill, föreslår Jonas Wollhag på Fiskekrogen i Göteborg.

Miljöpartiets Maria Wetterstrand har reagerat kraftig på forskarnas nya uppgifter.

Får bara fiska ibland

- En skandal utan like att EU hindrar oss från att stoppa torskfisket i dessa vatten. Nu är katastrofen ett faktum och vi står med händerna bakbundna, säger hon till TT.

Nya svenska regler för fisket, som inte kolliderar med EU:s beslut, kommer i början av mars. Yrkesfiskarna tvingas sannolikt att ta hänsyn till fredade zoner. De måste skaffa nya typer av redskap. Och de får troligen bara fiska några dagar i veckan.

Kerstin Danielson