Pagrotsky skrev under för Persson

NYHETER

Så är reglerna om statsrådens ersättningar

Göran Perssons bidrag på 4 400 kronor i månaden gäller för förhöjda levnadsomkostnader, så kallad avlöningsförstärkning.

Vilka som har rätt att få ersättningen regleras i lagen om arvoden till statsråden.

Statsråden har rätt till ersättning om:

Statsrådet har mer än 70 kilometers färdväg till regeringskansliet från bostaden på hemorten

Statsrådet uppfyller kraven för avdrag enligt inkomstskattelagens 12 kapitel, paragraferna 18-20.

Storleken på beloppet regleras av kollektivavtalet för tjänstemän inom regeringskansliet. För närvarande uppgår det till 4 400 kronor.

Förutom avlöningsförstärkning kan statsråden få ersättning för dubbel bosättning och kostnader i samband med hemresor.

De formella besluten om att betala ut ersättningen fattades tidigare inom statsrådsberedningen. I Göran Perssons fall – i juni 1996 – beviljade statsrådet Leif Pagrotsky bidraget. Från och med den 1 januari 1997 fattas besluten i regeringskansliets namn.

– Det är ett enkelt administrativt förfarande, säger Bengt Nordqvist, chefsjurist vid regeringskansliets förvaltningsavdelning.

– Det är två enkla kriterier som ska vara uppfyllda och det finns flera personer som kan fatta beslutet.

Principen är att beslutet ska tas av någon som inte står i beroendeställning till den person det gäller.

– I statsministerns fall är det naturligtvis ett problem – någonstans når man så att säga toppen – och därför fattar ett annat statsråd beslutet. Det är den enda möjliga lösningen, säger Bengt Nordqvist.

Rickard Westman