Mask kröp i patients sår

NYHETER

Läkare åtalas för vanvård

LANDSKRONA

I såren på den gamla kvinnans fötter krälade maskar och skalbaggar.

Först när hon flyttades från äldreboendet till sjukhuset upphörde vanvården.

I går började rättegången mot en distriktsläkare och en sjuksköterska.

Foto: I går började rättegången i Landskrona tingsrätt mot en läkare och en sjuksköterska som står åtalade för vanvård av en patient.

Vårdskandalen i Landskrona väckte uppmärksamhet i hela Sverige sommaren 2001. Nu ställs personalen inför rätta - misstänkta för vanvård av en 72-årig kvinna.

På de anklagades bänk sitter en kvinnlig distriktsläkare och den sjuksköterska som var omvårdnadsansvarig på äldreboendet. De är åtalade för misshandel alternativt vållande till kroppsskada eller sjukdom.

Svåra liggsår

Den 72-åriga kvinnan, som var senildement, fick ligga i två månader med svåra liggsår på fötterna utan tillräcklig vård.

Trots att såren blev svarta på grund av att vävnaden dog och att ena lilltån hängde lös hände ingenting. Det togs inga prover och läkaren ordinerade inte någon antibiotika.

När vårdpersonalen hittade svarta djur, ägg och larver i sängen vid kvinnans fötter skickades kvinnan akut till sjukhus. I såren kröp då 1,5 centimeter långa maskar.

Då hade personalen i flera veckor klagat över stanken från kvinnans fötter, som var så kraftig att man försökte få bort den med doftsprej.

Skyller på varandra

Socialstyrelsen har tidigare riktat allvarlig kritik mot läkaren och sköterskan för försumlighet. Men chefsåklagare Jörgen Lindberg väljer att driva fallet som ett brottmål.

I går skyllde de inblandade på varandra. Båda förnekar brott och menar att den pressade arbets- situationen under sommaren kan vara en förklaring.

Den äldre kvinnan avled i januari i år. Skadeståndskravet har övertagits av hennes dödsbo.

Per-Ola Ohlsson