Svensk jämställdhet får FN-kritik

NYHETER

För få kvinnor bland beslutsfattarna

FN ger Sverige kritik för att det finns för få kvinnor bland beslutsfattarna.

Bara regeringen är helt jämställd.

Foto: Rolf Petterson
Inte överraskad Kritiken är inte överraskande anser Lise Bergh, statssekreterare på näringsdepartementet med ansvar för jämställdhetsfrågor.

- Kritiken är inte överraskande. Eftersom Sverige är bra ställs också höga krav, säger Lise Bergh, statssekreterare på näringsdepartementet med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Vart fjärde år redovisar Sverige hur långt man kommit i sitt jämställdhetsarbete för FN:s CEDAW-kommitté (Konventionen för eliminering av all slags diskriminering av kvinnor).

I årets rapport kritiseras Sverige på en rad punkter, bland annat för att det är för få kvinnor som ambassadörer, professorer, domare och i bolagsstyrelser. Det privata näringslivet har bara cirka fem procent kvinnor i toppen.

"Män väljer män till tjänsterna"

- Att det inte finns kompetenta kvinnor att rekrytera är en myt. Attityden hos män är att män väljer män till tjänsterna, säger Lise Bergh.

- Arbetsorganisationen måste ändras på flera plan för att kunna ha ett privatliv också. Och det är en utveckling på gång. Män vill ta större ansvar för familjen och jämställdhet hos företagen ses som en konkurrensfördel.

Andel kvinnor i:

Katarina Lagerwall