Avstängd nämndeman överklagar: ”Domen full av lögner”

Två nämndemän, som tidigare i år fick massiv kritik efter ett uppmärksammat misshandelsmål, stängdes av från sin tjänstgöring vid Solna tingsrätt.

En av nämndemännen, Ebtisam Aldebe, har överklagat tingsrättens beslut att stänga av henne – och menar att domskälet innehåller lögner och felaktigheter.

– De saker som det står att jag har sagt i domskälet har jag helt enkelt inte sagt, säger hon till Aftonbladet.

JO kommer att granska domen och undersöka hur den är formulerad.

Den uppmärksammade domen gällde ett misshandelsmål. En man åtalades för att ha misshandlat en kvinna 2015. Mannen friades. I de friande domskälen står att nämndemännen anser att mannens familj ”verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes, vilket också har betydelse för bedömningen av skuldfrågan”.

Aftonbladet har tidigare rapporterat om detta. Efter att domen kom ut och blev omdiskuterad i media valde Lena Egelin, lagman vid Solna tingsrätt, att stänga av nämndemännen från sin tjänstgöring.

Överklagar lagmannens beslut

Ebtisam Aldebe, en av nämndemännen, överklagade i slutet av mars lagmannens beslut. Hon står inte bakom domskälet, och hävdar att mycket som står däri är felaktigt.

– Det enda jag kan stå för är att bevisen mot mannen inte var tillräckliga, men jag har aldrig sagt något om att han kom från en bättre familj eller att ”kvinnan inte visade tillräckligt mycket känslor”. Jag har alltid följt den svenska lagen, så även här.

När vi kontaktade dig i mars ville du inte kommentera ärendet alls?

– För det första fick jag inte yttra mig i ärendet, och för det andra spreds redan massvis av falska uppgifter om mig – så vem skulle tro på mina ord?

”Ingenting nämndemännen ska gå igenom”

Ebtisam Aldebe berättar att hon efter rapporteringen om domen tagit emot dödshot och mått väldigt dåligt. Hon vidhåller att hon och den andra nämndemannen borde ha fått läsa domen innan den skickades i väg, och att domaren visste att hon inte skulle godkänna den.

– Vi brukar alltid få läsa domar när någon är skiljaktig. Annars kan domaren – som inte håller med oss – skriva vad som helst, precis som i detta fall.

Lena Klintefall, domare vid Solna tingsrätt, har skrivit det omdiskuterade domskälet. Hon menar att nämndemän vanligtvis inte läser domskälen, och inte heller ska behöva godkänna dem.

– Vid en överläggning försäkrar man sig om att man har uppfattat varandra rätt. Hur man sedan skriver ner detta i själva domen är ingenting som nämndemännen måste gå igenom.

Domar vanligen mer objektiva

Vidare understryker Lena Klintefall att det vore tjänstefel att skriva något som nämndemännen inte sagt.

– Det stämmer alltså inte. Jag har skrivit ner vad jag ansåg vara deras uppfattning vid överläggningen.

Domen har fått kritik sedan den uppmärksammades. Malou Andersson, lektor i straffrätt vid Uppsala universitet, säger bland annat att det inte är vanligt att domskäl innehåller subjektiva värderingar – som i det här fallet – utan att domskäl brukar vara mer objektiva.

Lena Egelin, lagman vid Solna tingsrätt, som stängde av nämndemännen, menar att domar givetvis ska vara objektiva – men att det som sägs är vad som ska skrivas ner.

– Jag utgår från att det som står skrivet i domen är vad som har sagts, och det står jag fast vid.

Domen ska granskas av JO

Justitieombudsmannen har nu beslutat sig för att inleda en granskning av hur domen skrevs. Lars Lindström, hos JO, uppmanar Solna tingsrätt att ta ställning till det faktum att domen avviker från vad de två nämndemännen kommit fram till.

– Det här är en situation där nämndemännen har diskuterat en dom, och domaren nog tycker att det är tokigt. Frågan är hur man ska göra i ett sådant kontroversiellt fall, där man som juristdomare tycker att det är på väg överstyr, säger Lars Lindström till TT.

Lena Egelin säger till Aftonbladet att Solna tingsrätt i dagsläget inte har en fastlagd rutin för huruvida nämndemän ska läsa domskäl eller inte. Tingsrätten planerar dock att hålla seminarier där domare ska diskutera hur de bäst kan gå tillväga framöver.

Ebtisam Aldebes överklagande avgörs inom en månad hos Överklagandenämnden för nämndemän.

Publisert:

LÄS VIDARE