Alla SAS-avtal är klara

SAS deadline var satt till midnatt – men först vid 15-tiden på måndagen var alla avtalen klara.

Det danska kabinfacket har bland annat gått med på att avstå från en månadslön.

– Ännu en gång har SAS-personalen visat sig vara ytterst dedikerade medarbetare, skriver danska kabinfacket i ett pressmeddelande.

Senaste nytt:

15.00: Det danska kabinfacket har nu ingått ett avtal med SAS, rapporterar danska TV2.

"Ännu en gång har SAS-personalen visat sig vara ytterst dedikerade medarbetare. Det hoppas vi att ledningen erkänner en gång för alla" skriver CAU:s styrelse i ett pressmeddelande.

De danska kabinpersonalen har avsagt sig en månadslön om året, att de går med på att öka arbetstiden från 44 timmar i veckan till 47,5. Dessutom accepterar de att arbetspass på 12 eller 13 timmar, rapporterar TV2.

14.56: Sture Stölen, SAS chef för investerarrelationer säger till TT att betygssänkningen inte var direkt oväntad.

– Vi har ju haft en dialog med Standard & Poor's rätt länge och det var inte helt oväntat att de skulle ta ett beslut. Det hänger ihop med osäkerheten som finns just nu.

Han räknar med att S & P kommer att kunna höja betyget igen om alla avtal med fack och långivare kommer på plats.

– Och inte minst när man börjar se effekten av de här stora besparingarna som vi nu ska börja genomföra.

Flygbolag har sedan några år i allt högre utsträckning börjat finansiera sig via säkerställda lån och dragit ned sin balansräkning genom att leasa flygplan i stället för att äga dem direkt. Detta har enligt Stölen minskat vikten av högt kreditbetyg.

– Jag ska inte bagatellisera något, men ratingen har mindre betydelse i dag än för 5–6 år sedan.

14.33: S & P ser en risk för att viktiga leverantörer kan komma att skärpa betalningsvillkoren för SAS, vilket skulle kunna skapa ett stort utflöde av kassareserver ur bolaget.

S & P ser en risk för en kännbar nedgång för SAS biljettförsäljning under de kommande månaderna, vilket gör det ytterst viktigt för bolaget att snabbt få sin omstruktureringsplan färdig.

Ett lägre kreditbetyg innebär i regel högre finansieringskostnader för berörda företag och kan i extremfall göra det omöjligt för företaget att ta upp lån till ett rimligt pris.

CCC-betyget, ett steg ned från B-nivån, är fyra steg från bottennivån D i S & P:s betygsskala. I botten hamnar företag och länder som ställer in betalningarna.

13.50: SAS kreditbetyg sänks. Standard & Poor's (S & P) sänker flygbolaget från B-minus till CCC-plus, skriver ratinginstitutet i ett pressmeddelande.

Det nya lägre betyget har negativa utsikter, vilket innebär att ytterligare sänkningar kan bli aktuella.

Enligt S & P har den pågående krishanteringen slagit hårt mot förtroendet för SAS bland kunder och leverantörer, vilket antas ta tid att återuppbygga.

S & P:s analytiker ser även en risk för att SAS hamnar i en likviditetskris, särskilt om uppgörelser med alla berörda fack inte går att nå eller om det nya kreditavtalet inte kommer på plats, rapporterar TT.

13.28: Det danska kabinfacket CAU har inte kastat in handduken i förhandlingarna om ett krisavtal med SAS.

"Det går framåt", hälsar CAU:s ordförande Helge Thuesen via e-post från FTF-ordföranden Bente Sorgenfrey som nu deltar i förhandlingarna med SAS.

12.57: Enligt Danmarks Radio är nu hela SAS styrelse samlad på Kastrup, vilket kan vara ett tecken på att en uppgörelse är nära.

12.43: Bente Sorgenfrey som är förhandlare vid danska kabinfackets huvudorganisation deltar sedan tiden innan lunch i förhandlingarna med SAS. Enligt DR Nyheter ska läget mellan SAS och facket vara så svårt att hon kallades in.

Enligt DR Nyheter förhandlar de inte bara om arbetstiderna utan också lönen och förhandlingarna benämns som ”benhårda”.

12.27: DR Nyheter rapporterar att hela styrelsen är på plats i "förhandlingshuset" vid förhandlingarna av CAU och SAS-ledningen.

Det är enligt DR Nyheter ett tecken på att det snart kan komma en lösning och att ett avtal kan vara klart.

– Jag tror inte att man samlar hela styrelsen om man inte ser ett slut på förhandlingarna. Vi är nära en lösning, eftersom man har tagit fram det tunga artilleriet, säger DR:s reporter Nina Munch-Perrin.

12.09: Jan Levi Skogvang kommer ut från huset där förhandlingarna hålls, rapporterar Aftonbladets reporter Staffan Lindberg. Levi Skogvang som företräder de norska pilotfacket Parat säger:

– Jag hoppas allt går bra.

12.01: DR Nyheders rapporterar nu att SAS-styrelsens ordförande Fritz Schur deltar i förhandlingarna för att hitta en lösning mellan SAS-ledningen och de danska kabinanställda. 

11.50: Styrelsens ordförande Fritz Schur och vice ordförande Jacob Wallenberg anlände precis till SAS-huset i Köpenhamn i en svart Mercedes. Staffan Lindberg som är på plats meddelar att de inte gav några kommentarer till pressen.

– Vi saknar en underskrift, sa Fritz Schur och och trängde sig sedan genom presshavet.

Schur och Wallenberg kom till Köpenhamn i går, men de var tvungna att resa till Stockholm för ett krismöte med SAS långivare.

11. 39: Förhandlingarna mellan de danska kabinfacket CAU och SAS-ledningen har nu pågått i 12 timmar. Därmed har förhandlingarna överskridit deadline med 11 timmar.

11.35: Enligt danska TV2 handlar förhandlingarna om att CAU motsätter sig att utöka arbetstiderna för kabinpersonalen.

De norska kabinpersonalen har accepterat att utöka sin arbetstid från 44 timmar i veckan 47,5.

10.07: SAS-aktien hade vid 10-tiden lyft 25 procent till 7 kronor, vilket kan jämföras med en bottennotering för aktien på 4:80 kronor i torsdags.

Vid senaste årsskiftet låg SAS-aktien på 8:02 kronor efter ett kursras på 64 procent under 2011.

SAS-aktien, som noterades på Stockholmsbörsen kort före terroristattackerna med passagerarflygplan mot USA den 11 september, kostade som mest cirka 340 kronor under sommaren 2007.

10.04: Robert Gustafsson, ordförande för SAS-sektionen av Svensk Pilotförening, bedömer att han har medlemmarna bakom sig i uppgörelsen om kraftiga försämringar av löner, pensioner och arbetstider.

– Jag har träffat väldigt många medlemmar, och min bedömning är att de varit beredda att ta det här. Men det är tufft och det beteende som SAS har uppvisat är under all kritik, säger han till TT.

– Det har spelats ut ett konkurshot som vi bedömt som reellt. Det har varit en hård vecka med ultimativa krav.

Hans bedömning är att det återstående facket, danska kabinanställda, egentligen inte har något större förhandlingsutrymme.

09.18: Samtalen mellan SAS och CAU fortgår.

– Vi måste ha alla avtalen på plats, säger SAS vd Rickard Gustafson till TT:s reporter på plats i Köpenhamn.

09.08: SAS-aktien stiger kraftigt efter att Stockholmsbörsen öppnat. Klockan 9.05 hade den gått upp 22 procent, till 6.85 kronor.

08.28: SAS och norska kabinfacket NKF är nu överens om ett avtal. Därmed återstår endast att teckna avtal med det danska kabinfacket, uppger TT.

08.09: Enligt Danmarks Radio har de två återstående facken lämnat bud till SAS.

Lyckas man enas återstår därefter för SAS styrelse att summera om villkoren uppfyllts som ställts av ägarna och bankerna för att bevilja ett nödvändigt lånelöfte på 3,5 miljarder kronor. Där ingår bland annat att SAS ska minska administrationen med 800 personer. Tillsammans med de nya avtalen med flygfacken ska detta ge en kostnadsminskning på 3 miljarder kronor.

Därtill ska bolaget sälja tillgångar för omkring 3 miljarder kronor.

07.46: Ännu vi 7.30-tiden pågick intensiva förhandlingar med två kabinfack – ett danskt och ett norskt – enligt SAS presschef Elisabeth Manzi.

– Alla avtal måste vara på plats innan styrelsen kan ta ställning till om vi kan leverera den besparing som krävs för få lånegarantierna, säger Manzi till TT.

På Stockholmsbörsen fanns på morgonen ingen information som skulle hindra handel i SAS-aktien när börsen öppnar klockan 9.

Enligt Dansk Radios reporter Nina Munch-Perrin som är på plats vid SAS-huset i Kastrup är deadline för förhandlingarna troligtvis satt till klockan 9.00 när börsen öppnar.

– Det fungerar inte med allt för mycket osäkerhet när man är ett börsnoterat företag, säger hon till dr.dk.

07.31: SAS flyger som vanligt under måndagen från Göteborg, Malmö och Arlanda. Endast ett fåtal flighter är inställda.

07.15: Robert Gustafsson, ordförande för Svensk Pilotförenings SAS-sektion, är lättad över att ett avtal har kunnat slutas.

Innehållet i avtalet är dock tungt för pilotföreningen att bära.

– Vi har gjort en stor uppoffring. I princip möter vi SAS på alla områden. Lön, pension och tjänstgöring, säger Gustafsson.

I överenskommelsen ingår att piloterna avstår en månadslön per år och en kraftig reduktion på löneskalan. Samtidigt ökar arbetstidsupptaget.

Robert Gustafsson är nu mindre oroad över konkurshotet, men anser att det nu ligger på arbetsgivarsidan att lösa problemen.

– Nu har vi gjort vårt och sträckt oss så långt det går. Nu räknar vi med att ledningen syr ihop det här tillsammans med bankerna. Den processen äger inte vi, säger han.

07.07: Jens Lippestad, ordförande för de norska SAS-piloterna, säger till NTB att de har gått SAS till mötes på alla punkter.

– Detta är inte det vackraste som har skett i skandinaviskt arbetsliv, säger han om den ovanliga förhandlingen.

– Piloterna blir 30 procent billigare eftersom vi ska tjäna mindre och arbeta mer, säger han.

06.50: Robert Gustafsson, ordförande för Svensk Pilotförenings SAS-sektion, bekräftar för expressen.se att Svensk Pilotförening fått ett muntligt besked om att SAS godtagit piloternas bud.

06.07: Alla piloter har skrivit på nya avtalet:

– Vi har nu med de tre pilotföreningarna från Danmark, Sverige och Norge plus att vi har den svenska kabinföreningen och även de två mindre norska kabinföreningarna och en mindre norsk pilotförening. Det som är utestående just nu är de danska och norska kabinförenigarna, säger Elisabeth Manzi till Aftonbladet. 

Avtal saknas nu med två av de åtta förbuden; danska kabinföreningen CAU och Norsk kabinförening NKF.

Klockan fem i morse tog SAS-ledningen emot ett bud från piloterna.

– Piloterna har sträck sig så långt det över huvud taget är möjligt, säger Jens Lippestad, ordförande för de norska SAS-piloterna till TT.

Den svenska fackordföranden för piloterna, Robert Gustafsson, redogör för en rad försämringar i förslaget.

– Vi har gjort försämringar på i princip alla områden som lön, pension och tjänstgöring. Vi har levererat kostnadsänkningar på cirka 30 procent. På lönesidan reducerar vi med en månadslön per år. Vi har sänkt traktamenten med 20 procent och vi ökar arbetstiden, säger Robert Gustafsson till TT:s utsände.

– Med det här har vi har gett SAS en möjlighet att gå in i framtiden med stark konkurrenskraft. Det här är så långt vi kan gå, fortsätter han.

SAS styrelseordförande, Fritz Schur, som tidigare lämnade högkvarteret i en bil och uppgav att han skulle till Stockholm, är tillbaka i Köpenhamn. Strax före klockan sex kördes han till huvudentrén, enligt TT.

06.02: – Vi har träffat ett nytt kollektivavtal där vi kunnat säkra lönerna, det blir inga sänkningar. Men det blir förändrade pensionsregler med övergångsregler. Och förändringar i tjänstgöringen som kommer att bli ganska kännbara för våra medlemmar, säger Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande, till TT.

TT: På vilket sätt?

– Längre veckoarbetstid, längre arbetstid på månaden, säger Cecilia Fahlberg.

Hon tror att medlemmarna känner lättnad att de förhoppningsvis har ett jobb kvar.

– Men det blir tungt för företaget att återupprätta och skapa ett förtroende hos sin personal igen. Jag är väldigt kritisk till processen, det har varit sällsynt illa förhandlingar, säger Cecilia Fahlberg.

05.55: Ett av de två norska pilotfacken, SAS Scannor (SNF) har skrivit under ett nytt avtal med SAS, rapporterar NTB enligt TT.

– Vi har sagt ja till att vara med på besparingarna som måste till, bekräftar SNF:s ordförande Jan Levi Skogvang för NTB.

– Avtalet innehåller försämringar av både lön och pension. Vi kan bara lita på ledningen när de säger att detta kan rädda bolaget, säger Skogvang.

03.05: SAS ändrar de tidigare uppgifterna - bolaget har inte fått klart med båda de norska kabinfacken.

– Jag fick felaktiga uppgifter, säger Elisabeth Manzi, presschef på SAS.

Det är SAS Norge Kabinforening (SNK), som tecknat avtal med SAS, men inte Norsk Kabinforening, skriver TT.

02.50 "Norska kabinföreningarna NKF och SNK visade ett stort ansvar när de skrev under avtalet med SAS. Förhandlingarna med de andra förbunden fortsätter", skriver SAS på Twitter. 

02.33. Klockan två på natten kommer Anneli Nyberg, ordförande för SAS Norges kabinförening ut från förhandlingarna.

– Vi skrev på för att vi ville ta ansvar. För våra medlemmar och för våra passagerare, säger hon.

Hur ser ni på avtalet?

– Vi är inte nöjda alls. Det är inget bra avtal för oss. Det var inga vanliga förhandlingar. Nu handlade det om att rädda företaget. Det var en spänd stämning. Mycket står på spel.

Hur ser du på de andra förbundens förhandlingar?

– Jag kan inte kommentera det mer än att jag självklart hoppas att de kommer att lyckas.

02.15 SNK var först ut att sluta avtal med SAS.

– Någon måste ta ansvar och vara först ut, säger ordförande Anneli Nyberg till NTB.

Det är två fackföreningar som organiserar de kabinanställda i Norge. Norsk Kabinforening (NKF) och SAS Norge Kabinforening (SNK), som organiserar de kabinanställda som tidigare arbetade i Braathens, skriver TT.

01.47: Ännu ett avtal är klart med de norska kabinanställda - Norsk kabinförening (NKF).

– Vi har nu avtal på plats med de två norska kabinföreningarna, säger Elisabeth Manzi, presschef på SAS, till TT.

Totalt pågår under natten förhandlingar med åtta olika fackliga organisationer och sex förhandlingar är fortfarande igång.

– Det är intensiva förhandlingar som fortsatt pågår, säger Manzi till TT.

01.45 Johan Ulvenlöv, presskontakt för Unionen som företräder de svenska kabinanställda, säger till Aftonbladet att deras förhandlingar fortsätter.

– Vi har hopp om att nå en kompromiss, säger han.

01.35 Aftonbladets reporter på plats mötte Flemming Jensen, koncerndirektör för SAS, när han höll en snabb presskonferens om beskedet.

– Vi är glada att vi har slutit ett avtal med ett av förbunden. Vi fortsätter förhandlingarna med de andra, säger han.

Han ville inte ge några kommentarer om hur lång tid förhandlingarna väntas ta.

Norge kabinforening, SNK, är ett av åtta förbund som förhandlar med SAS.

01.33 TT:s reporter på plats utanför SAS-kontoret i Köpenhamn såg en stund innan hur människor omfamnade varandra på ett av våningsplanen. Det är oklart om det hade med det undertecknade avtalet att göra.

01.20: Enligt NTB har en av parterna nu skrivit under ett avtal med SAS.

SAS Norge kabinforening (SNK) har skrivit under ett nytt avtal med SAS, bekräftar ordförande Anneli Nyberg för NTB, skriver TT.

01.20: Förhandlingarna fortsätter - nu utan deadline.

– Det är inget nytt jag kan säga som hänt den här timmen, det pågår fortfarande intensiva förhandlingar, säger Elisabeth Manzi till TT.

00.55 De två första SAS-flygningarna från Köpenhamn är inställda, den till Oslo klockan 06 och den till Helsingfors klockan 06.30, skriver TT.

00.42: Piloterna meddelar att de fortsätter med förhandlingarna.

– De sitter fortfarande i förhandlingar. Bollen ligger hos SAS, det är vi som har lämnat det senaste budet och det är det som man håller på och jobbar med nu, säger Rebecca Rosenvinge, kommunikatör på Svensk Pilotförening, till TT.

00.40 SAS ska enligt NTB har meddelat att man har som utgångspunkt att måndagens avgångar ska gå som planerat - undantag morgonflyget mellan Oslo och Köpenhamn klockan 07.40 som är inställt, skriver Aftenposten.

00.10: Fackförbundet Unionen skriver på Twitter att förhandlingarna fortsätter.

23.57: Uppgifter från norska NRK gör gällande att förhandlingarna kommer att fortsätta över midnatt.

23.35 – Vi har satt igång att analysera ledningens svar och nu ska vi stämma av med de andra facken, säger Helge Thuesen, ordförande för danska kabinfacket CAU, till Ritazu enligt TT.

– SAS vill ha en enklare struktur än i dag, nu finns det tre olika avtal så det blir svårt för SAS att planlägga produktionen, säger han.

Facket räknar också med att slutpunkten för förhandlingarna är 23.59 i kväll.

– Men det finns ett begrepp, att man stoppar klockan, i sådana situationer. Det kan hända att vi får göra det, säger Thuesen enligt TT.

23.20 Förhandlingarna väntas pågå till klockan 23.59 i natt. Enligt danska Borsen.dk är det sannolikt att ett avtal skrivs senare i natt.

23.15. I Köpenhamn har kabinanställda fått ett nytt bud av ledningen.

– Vi pratar igen, säger Heige Thuesen, talesperson för de danska kabinanställda enligt nyhetsbyrån Ritzau.

Enligt Danska TV 2 säger Thuesen att "bollen är tillbaka i våra händer".

22.40 Enligt obekräftade uppgifter till Danska TV2 har SAS fått förlängd tidsfrist. Nordea och Swedbank är inställda på att stödja SAS tills tidigt i morgon. SAS presschef, Elisabeth Manzi, säger till SVT att hon inte vill kännas vid uppgifterna om den förlängda tidsfristen.

22.15 TT rapporterar om att SAS sagt nej till piloternas senaste bud om en generell lönesänkning på 25 procent vid 19-tiden i kväll, enligt danska TV2.

21.55 Egil Lindberg, assisterande vaktchefen på SAS har under sina trettio år som anställd varit med om flera kriser, men ingen som kan jämföras med den här, som han beskriver som en extrem situation.

– Det är som att jobba på Titanic. Vi kör på tills skeppet sjunkit helt, säger han till norska tidningen Verdens Gang.

20.30 Fortfarande finns det inte någon överenskommelse som kan rädda SAS undan konkurs. SAS deadline för en överenskommelse är satt till midnatt. Då ska förhandlingarna med facken vara klara.

Till tidningen Aftenposten säger den norske SAS-koncernchefen Eivind Roald:

– Vi har 50 procent chans att lyckas. Men jag vill gärna lägga till att vi har ett enda mål i sikte, det är självklart att hitta en lösning.

Mer info under dagen – Aftonbladet bevakar förhandlingarna.

■ ■ Så här drabbas du som kund om SAS går i konkurs

Publisert: