Wolfgang Hansson

Tre skäl till varför den ryska björnen inte är så farlig

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Och ett till varför den kanske ändå är det

Plötsligt har den elaka ryska björnen åter blivit ett argument i den svenska försvarsdebatten.

Så hur farligt är Ryssland egentligen för Sverige?

Här är tre skäl till varför vi inte behöver oroa oss och ett till varför vi kanske ändå borde göra det.

Skäl ett: Ryssland vågar inte. Även om Sverige inte är med i Nato skulle en attack mot Sverige betraktas som ett anfall mot försvarsalliansen. Ryssland skulle riskera att hamna i ett storkrig. För vad?

Skäl två: Ryssland har inget intresse av att invadera Sverige. Man har nog med problem på närmare håll. Om det är någon som eventuellt ska känna sig orolig så är det i första hand de forna Sovjetrepublikerna som brutit sig loss. Särskilt de som uttalat att de gärna vill bli medlemmar av EU och Nato.

Rysslands invasion av Georgien 2008 visar att Moskva är berett till militär aktion inom det forna Sovjetunionen.

Ukraina är ett annat land som Moskva skickat arga blickar på en längre tid. Det har dock blivit bättre sedan den ryssvänlige Victor Janukovitj kom till makten.

Potemkinkulisser

Skäl tre: Ryssarna startar från en låg nivå. När Sovjet kollapsade visade det sig att mycket av deras militära kapacitet var rena Potemkinkulisser. Visserligen rustar Ryssland åter rejält men mycket handlar om att ersätta uttjänta gamla vapensystem och återuppbygga en misskött armé.

Den ryska försvarsbudgeten är fortfarande en pygmé jämfört med USA:s.

När Sovjetunionen upplöstes några år efter Berlinmurens fall levde världen under några år i ett slags lyckorus. Demokrati och kapitalism hade segrat. Kommunismen var död. Världen skulle nu bli en fredlig plats där krig var helt onödigt.

Röster höjdes i många huvudstäder för att helt skrota de nationella försvaren. Soldaterna kunde istället användas för fredsuppdrag utomlands.

Tongångarna ändrades drastiskt efter terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Mer eller mindre över en natt fördubblades USA:s försvarsutgifter. Andra följde efter. Så har det fortsatt.

Förpesta

Det har på senare år följt av en ännu mer oroande utveckling; återgången till det kalla krigets tongångar. USA försökte utnyttja Rysslands svaghet till att locka över de forna Sovjetrepublikerna till den sin egen sfär. Ryssland har svarat med att hämnas och på olika sätt förpesta relationerna med USA. Avtal om kontroll av kärnvapenmaterial sägs upp. Nya lagar stiftas som hindrar amerikaner att adoptera ryska barn. Samtidigt som den ryska demokratin monteras ner bit för bit.

Här finns skälet för Sverige att trots allt blicka österut med viss oro. Rysslands president Putin talar öppet om att han vill återupprätta Rysslands som stormakt.

Fortsätter nedbrytningen av förbindelserna mellan USA och Ryssland och vi går tillbaka i en uppdelning av världen i öst och väst så får vi ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge. Då kanske det skulle kännas tryggare om vi likt Finland hade ett gammaldags invasionsförsvar som en extra avskräckning.

Problemet är att ett försvar kräver långsiktiga beslut. Det går inte att ändra från att jobba med internationella fredsuppdrag en året till ett invasionsförsvar nästa.

Publisert: