Ingen förundersökning om ”We are Sthlm”

Av: Oskar Forsberg

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3 | Foto: ALEXANDER TILLHEDEN
Det var under festivalen We Are STHLM i somras som övergreppen ska ha ägt rum. Bland andra var världsartisten Zara Larsson en av de som uppträdde.

Åklagarmyndigheten meddelade alldeles nyss att man inte kommer att inleda någon förundersökning om polisens agerande vid festivalen ”We are Sthlm” under 2014 och 2015.

Anmälningarna som inkommit gäller påståenden om att polisen ska ha underlåtit att ta upp brottsanmälningar.

Flera anmälningar och ett stort antal e-postmeddelanden har de senaste dagarna inkommit till Särskilda åklagarkammaren.

Anmälningarna innehåller bland annat påståenden om att företrädare för polisen i samband med festivalerna ska ha underlåtit att ta upp brottsanmälningar om sexuella trakasserier.

Man ska också, enligt de inkomna anmälningarna, ha underlåtit att utreda sådana brott och inte informerat om händelserna.

Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Överåklagare Mats Åhlund vid Särskilda åklagarkammaren skriver i pressutskicket att anmälningarna är ”så generellt och allmänt hållna att de inte ger anledning att anta att företrädare för Polismyndigheten härigenom begått brott som hör under allmänt åtal”

Överåklagaren uppger vidare i pressmeddelandet att polisen, om man har kännedom om sådana fall, omgående ska anmäla fallen ”till Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar eller till Särskilda åklagarkammaren”.

Mats Åhlund konstaterar också i sitt beslut att det inte är brottsligt att underlåta att sprida sådan här information.

Publicerad: