Flyktingmottagandet i Sverige

Regeringen öppnar för flyktingar i tältläger

Av: 

Anette Holmqvist

NYHETER

Löfven: Nu krävs både humanism och handfasthet

Nu ska alla möjligheter till tillfälliga boenden för flyktingar skakas fram. Ansvarig för arbetet blir ex-ministern och landshövdingen Sven-Erik Österberg.

Samtidigt öppnar regeringen för möjligheten till tältläger för att lösa den akuta boendekrisen – 1 000 platser kan tas i bruk direkt.

– Nu krävs både humanism och handfasthet, säger statsminister Stefan Löfven.

Just nu söker cirka 2000 personer asyl i Sverige varje dygn, det kan handla om mellan 120 000 och 150 000 människor innan året är slut. De flesta kommer från länder som Syrien och Eritrea och kommer därför enligt dagens regelverk att få stanna i Sverige.

– Vi står i den värsta internationella flyktingkrisen sedan andra världskriget. De senaste sju dagarna har 8 899 människor kommit hit, säger statsminister Stefan Löfven.

Tillsammans med Gustav Fridolin, Åsa Regnér och Morgan Johansson höll han på fredagsförmiddagen presskonferens om den pågående flyktingkrisen och presenterade hur regeringen avser att tacka frågan framöver.

Regeringens plan för flyktingarna

Den nya planen innehåller bland annat:

Tillfälliga bostäder skakas fram

Länsstyrelserna får i uppdrag att ta reda på vilka möjligheter till akuta boenden som kan finnas i det egna länet. Det kan vara allt i från gymnastiksalar och offentliga byggnader till sådant som lägergårdar, kollon och campingplatser.

Ansvaret för att samordna arbetet går till Sven-Erik Österberg. Han är socialdemokrat och var tidigare kommun- och finansmarknadsminister men är i dag landshövding i Norrbotten. Senast den 22 oktober ska arbetet vara klart och redovisas till Migrationsverket, som därefter kan ta in uppgifterna i sin nästa prognos för flyktingsituationen.

Öppnar för tältläger

Samtidigt är regeringen nu beredd att upprätta tältläger för att hysa flyktingarna – om behovet av fler tillfälliga boendeplatser i väntan på riktiga bostäder fortsätter att vara lika högt som nu.

– Den första prioriteten är att hitta boenden, det innebär att standarden sänks. Nu handlar det om tak över huvudet, säger Löfven.

I dag finns 185 vinterbonade tält att tillgå. Nu får Migrationsverket och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ansvar för att köpa in fler.

Enligt migrationsminister Morgan Johansson skulle de tält som finns kunnas tas i bruk direkt.

– Men det kräver ett bygglov från den aktuella kommunen först, säger han.

Tältläger är en exceptionell åtgärd som bara har använts i Sverige en gång tidigare. Det var under en kort period på 90-talet i samband med den stora strömmen av flyktingar som då kom från Balkanområdet.

Nya boenden för barn och unga

På presskonferensen presenterades även den planerade nya boendeformen för att hysa barn och ungdomar, stödboenden, som ska kunna komma igång redan den 1 januari. Stödboenden har inte lika höga krav på bemanning som dagens HVB-hem, som i första hand är avsedda för barn med stora behov av stöd och hjälp till exempel på grund av drogproblematik.

I ett första steg handlar det om 1 000 platser för ungdomar mellan 16 och 20 år.

Flyktingbarnens skolgång

Regeringen pratade även om vilka insatser som görs för att kommunerna runt om i landet ska klara trycket på att erbjuda skola för de barn och unga som kommer. Det handlar till exempel om en höjd schablonersättning för asylsökande barn med 50 procent, högre löner till lärare i områden med tuffa förutsättningar och ett stärkt statligt ansvar för dessa skolor. Vilka insatser man vill göra på skolområdet har presenterats tidigare.

Fridolin: Kommunerna tar största ansvaret

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) menar att han i detta akuta skede har "daglig kontakt" med landets kommuner.

– Det är de som tar det allra största ansvaret. En del som är allra viktigast för skolan handlar om sådant som att alla kommuner måste vara med och ta ansvar i den här situationen, säger han.

Enligt Gustav Fridolin kan fler åtgärder bli aktuella. Som att använda fjärrundervisning för att lösa lärarbristen och att snabbt få in flyktingar med lärarkompetens på arbetsplatserna.

– När det kommer lärare som pratar barnens språk måste vi snabbt få in dem. Vi har länge tagit in barnen och gett dem plats i skolorna men hittills har lärarna blivit kvar på asylboendena.

Enligt Stefan Löfven följer regeringen utvecklingen i flyktingfrågan noga – timme för timme.

– Det är en mycket ansträngd situation men vi både följer den noga och agerar därefter, och vi har en organisation i regeringskansliet som hanterar detta nu, säger han.

Statsministern framhåller att frågan måste hanteras nu i det akuta skedet men också framåt.

– Vi har tillfört resurser och vi agerar för att människor ska komma in i samhället snabbare, bland annat genom tidigare språkstudier, validering av yrkeskunskaper och snabbspår in på arbetsmarknaden. Men vi ser också att vi kommer att behöva göra mer, det handlar till exempel om boendet och skolan, säger han.

Ingen höjd skatt – nu

En del i det arbetet, framhåller Stefan Löfven, är den nationella samlingen för kommuner och landsting som regeringen kallat till och som fått namnet "Sverige Tillsammans". Den hålls på måndag i Stockholm.

– Samtalet mellan regeringen, kommunerna och landstingen är i gång, säger han.

Den ökande flyktingströmmen väntas belasta Sveriges ekonomi kraftigt framöver. Men någon skattehöjning till följd av detta är ingenting som Stefan Löfven vill se – i alla fall just nu.

– Vi har höjt landets samlade skatter. Vi tagit bort Alliansens ineffektiva åtgärd, den sänkta ungdomsarbetsgivaravgiften, för att få mer resurser. Det gör att vi nu kan satsa, säger han.

– Vi har precis lagt en budget på riksdagens bord och det är den som ska fullföljas, men sedan måste alla regeringar vid alla budgettillfällen gå igenom inkomster och utgifter. Men det finns inga planer på det nu.

När Migrationsverket om några veckor lämnar sin nya prognos för flyktingsituationen kommer frågan om kostnaderna åter att behandlas av regeringen.

FÖRDJUPNING Läs mer om flyktingkrisen på vår specialsajt

ANNONS

Mumin-muggarna för 2022 är här! Förboka dem hos Cervera redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!

Hjälp, vad händer? Vi förklarar flyktingkaoset
Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige

Stefan Löfven

Gustav Fridolin

Morgan Johansson

Åsa Regnér

Regeringen