Antiterror-samtal i hamn

Regeringen och Allianspartierna är överens om nya antiterroråtgärder.

Överenskommelsen består av 13 punkter.

Straffen för terrorfinansiering ska skärpas, kriminaliseringen av terrorkrigsresor tidigareläggas och hemlig dataavläsning utredas.

Sedan en tid tillbaka har regeringen, oppositionspartierna och Vänsterpartiet fört blocköverskridande samtal om vilka nya åtgärder som behövs i kampen mot terrorism. Nu står det klart att man nått en överenskommelse, som alla utom V är med på. SD var inte inbjudna till samtalen.

Vid en presskonferens i Stockholm klockan 13.00 i dag presenterades överenskommelsen av inrikesminister Anders Ygeman (S), Beatrice Ask (M), Annika Hirvonen Falk (MP), Johan Hedin (C), Roger Haddad (L) och Andreas Carlson (KD).

Hemlig dataavläsning utreds

Uppgörelsen består av 13 punkter. Det handlar bland annat om kriminaliseringen av terrorkrigsresor tidigareläggs, en proposition i frågan ska beslutas redan före jul. Dessutom skärps straffskalan när det gäller terrorfinanseringsbrott.

– När gäller att bekämpa radikalisering och terroristbekämpning tror jag att medborgarna förväntar sig att vi ska göra gemensam sak, säger Beatrice Ask, Moderaternas talesperson och tidigare justitieminister.

Hon är nöjd med överenskommelsen.

– Det är ju välkänt att vi tycker att man ska kriminalisera resande för att delta i terroristverksamhet och skärpa reglerna kring passhantering, säger hon.

Man är även överens om att försöka nå ett snabbare stopp för missbruk av svenska pass. Restriktioner införs bland annat kring hur många pass som en person kan hämta ut under en femårsperiod. Dessutom ska hemlig dataavläsning utredas och det ska bli tydligt att kommunerna tar ansvar i arbetet mot radikaliserng. Arbetet mot terrorrekrytering på internt förstärks också.

Flera förslag har presenterats

Inrikesminister Anders Ygeman, som tog initiativ till samtalen, hade tidigare presenterat flera förslag och en strategi i kampen mot terrorn. Det handlade bland annat om ökad kameraanvändning, möjlighet för polisen att använda hemlig dataavläsning, skärpta regler kring missbruk av pass samt kriminalisering av terrorresor. Moderaterna ville även ha utökad signalspaning för polis och säkerhetspolis. Parterna har även tittat på vilken lagstiftning som kan påskyndas.

Vänsterpartiet hoppade av uppgörelsen på torsdagsmorgonen. Orsaken är att man tycker att delar av överenskommelsen inte är rättssäkert.

– Vi tycker det är viktigt att ha is i magen, det ska vara rättssäkert det man håller på med, säger Mia Sydow Mölleby, förhandlare för Vänsterpartiet.

V: Satsa mer förebyggande

Partiet tycker att det är viktigare att satsa på förebyggande arbete.

– Det är inte bra att straffa folk i ett för tidigt skede. Det skulle vara som att göra det olaglig att köpa en kofot för att man kanske ska använda den för att göra inbrott, säger Mia Sydow Mölleby.

Att de sex partierna slöt överenskommelsen utan Vänsterpartiet ärt hon inte särskilt upprörd över.

– Det finns mycket vi står bakom, men egentligen är inte så mycket nytt. Det är mycket symbolpolitik, säger hon.

Publisert: