Riksåklagaren överklagar morddom - vill ha livstid

1 av 2
Johnny Rintanen, 40.

avEric Tagesson

NYHETER

Johnny Rintanen, 40, dömdes till livstid i tingsrätten för att ha skurit halsen av en kompis.

Men hovrätten sänkte straffet.

Nu vill riksåklagaren att Högsta domstolen prövar fallet – och dömer Rintanen till livstid.

Mordet inträffade natten till nyårsafton, alltså den 30 december förra året. Enligt både tings- och hovrätt är det fastslaget att Johnny Rintanen först misshandlade sin 49-årige kamrat med både knytnävar, sparkar och en bultsax. Sedan lämnade han lägenheten men återvände kort därpå med en kökskniv, och skar sitt offer i halsen flera gånger.

Den 49-årige mannen dog av sina skador.

Rintanen överklagade

Västmanlands tingsrätt ansåg att gärningen skulle leda till lagens strängaste straff, livstids fängelse.

Johnny Rintanen överklagade och yrkade att han istället för mord skulle dömas för grov misshandel och vållande till annans död. Och att påföljden skulle bli ett tidsbegränsat straff.

Svea hovrätt höll med tingsrätten om att gärningen skulle bedömas som mord, men tyckte inte mordet var så allvarligt att livstid skulle utdömas.

Hovrätten ser visserligen försvårande omständigheter, som att Rintanen haft tid för eftertanke, men ändå återvänt och gett sig på det svårt skadade offret en andra gång. Men det är inte tillräckligt allvarligt.

Fick tidsbestämt straff

I domen hette det:

”Lika med tingsrätten finner hovrätten att utredningen inte visar att gärningen vållat stor smärta eller dödsångest för N N . Hovrätten menar därför att det inte finns tillräckligt stöd för slutsatsen att mordet varit särskilt hänsynslöst genom att den medfört svårt lidande för N N.”

Hovrätten dömde därför Rintanen till fängelse i 17 år och 6 månader.

Riksåklagare Anders Perklev har nu överklagat domen till Högsta domstolen, och yrkar att Rintanen döms till livstids fängelse. Så här skriver han i sitt överklagande:

"I detta fall har det dödliga våldet föregåtts av en mycket brutal och omfattande misshandel. Det är därvid utrett att Johnny Rintanen allvarligt misshandlat XX genom att utdela flera knytnävslag och flera slag med en bultsax, varvid misshandeln med bultsaxen skett när XX suttit eller legat ned på golvet. Av misshandeln har XX åsamkats mycket allvarliga skador, bl.a. krosskador i huvudet. Johnny Rintanen har efter misshandeln lämnat bostaden för att sedan återvända och då med direkt uppsåt att beröva XX livet med en kniv skurit denne djupt två gånger över halsen, vilket ledde till att XX avled. Vid tidpunkten då det dödliga våldet utövades var XX mycket svårt skadad och helt försvarslös".

”Karaktär av en avrättning”

Riksåklagaren skriver vidare:

"Det dödliga våldet mot halsen har karaktär av avrättning."

Riksåklagaren vill nu att HD klargör, bland annat, vilket genomslag olika försvårande omständigheter bör ha när påföljden för mord ska bestämmas.

ARTIKELN HANDLAR OM