Föroreningskälla funnen i Östersund

NYHETER

Gåtan i Östersund kan vara löst.

Den parasit som förgiftat vattnet och drabbat tiotusentals människor verkar komma från – ett hyreshus.

– Vi har lämnat informationen till polisen, säger miljöchefen Jari Hiltula till Aftonbladet.

Foto: Cryptosporidum Tusentals personer misstänks ha drabbats av parasiten cryptosporidum efter att ha druckit förorenat dricksvatten i Östersund. Men de är inte ensamma. Flera utbrott har rapporterats i olika delar av landet den senaste tiden. Vanligaste smittkällan är förorenat vatten, mat samt personkontakt. Symptom: magsmärta, diarré och bubblig mage.

Flödet från föroreningskällan har stoppats.

– Vi har systematiskt tagit olika typer av prover. Och vid den här fastigheten har vi hittat mycket höga värden av parasiten. Men vi har lämnat informationen till polisen och jag vill inte kommentera en pågående förundersökning. Men vi kommer att kontakta fastighetens ägare, säger Jari Hiltula, miljöchef i Östersunds kommun.

11 200 med problem

Kulmen på den omfattande magsjukan, som orsakats av parasiten Cryptosporidium som spritts via dricksvattnet, tycks vara nådd i Östersund. Trots detta har ytterligare 500 personer anmält via kommunens webbenkät att de drabbats av magsjuka. Totalt har nu 11 200 personer rapporterat in sina problem.

Under onsdagseftermiddagen anländer den UV-utrustning som Östersunds kommun akut beställt. Den ska sättas in i vattenverket för att ta kål på parasiten i vattnet.

– Vi kommer omgående tillsammans med entreprenörer att sätta igång med installationen. Hur lång tid installationen tar vill jag inte spekulera i, säger Richard Jonsson, chef för Vatten Östersund.

Flerfamiljhus källans

Det är ett flerfamiljshus i bostadsområdet Odensala som misstänks vara källan till smittan, enligt polisen i Jämtland.

Kommundirektör Bengt Marsh bekräftar att kommunen lämnat information till polisen om att man misstänker att smittkällan är en enskild fastighet.

Såväl polisen som ansvariga på kommunen säger att det ännu inte är klarlagt om det aktuella bostadshuset är smittkällan eller om det finns fler smitthärdar. Arbetet med att ta prover för att säkra bevis fortsätter.

De prover som polisen tar skickas till Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) för analys och polisen i Jämtland räknar med att det tar några veckor innan analysbeskeden är klara.

TT
David Levin