BP gör uppehåll i tätningsförsöket

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Forskare: oljespillet kan vara större än Exxon Valdez

Försöket att täta oljeläckan i Mexikanska golfen med lera ser ut att fungera delvis.

Den amerikanska kustbevakningen meddelade på torsdagen att leran har stoppat delar av oljan.

Sent på torsdagen meddelade BP att de gör ett uppehåll för att utvärdera resultatet.

Oljebolaget BP har sedan i går kväll försökt spruta in en speciell sorts lera i läckan på havbotten för att minska utflödet.

Thad Allen, chef inom den amerikanska kustbevakningen, sade enligt nyhetsbyrån AFP först att försöket har varit framgångsrikt och att det inte längre flödar olja eller gas ur läckan. Senare kom nya besked att läckan inte alls var helt tätad, men att det strömmade betydligt mindre olja och gas ut i vattnet än tidigare.

BP meddelade sent på torsdagen att man abryter försöket för att utvärdera resultatet.

Ska gjuta cement

Metoden, som kallas ”top kill”, har varit framgångsrik vid oljeläckor på marken. Men den har aldrig prövats 1 500 meter ner i vattnet.

Innan försöket inleddes uppskattade BP att chansen att lyckas var mellan 60 och 70 procent.

Tanken är att man sedan ska skjuta in cement i och över borrhålet, vilket ska täppa till läckan permanent.

Redan tidigt på torsdagsmorgonen rapporterade BP vissa framgångar. Då strömmade det mer lera än olja ur läckan, men företrädade för oljebolaget var försiktiga och ville ta prover innan de ropade hej.

Leran som används tillverkas för oljeindustrin och väger dubbelt så mycket som vatten. Den har pumpats in i hålet på botten med hjälp av en enorm, 30000 hästkrafter stark kompressor, enligt TT.

Efter att nyheten om framgångar för försöket offentliggjorts hade BP-aktien stigit med över fem procent på Londonbörsen.

Tidigare försök

Flera tidigare försök att täta läckan har misslyckats.

Bland annat försökte BP först täcka över läckan med en enorm kupolliknande konstruktion. När det misslyckades gjordes försök med en mindre trattliknande manick som skulle leda upp olja till ett fartyg på ytan.

Även det försöket misslyckades.

I förra veckan nådde bolaget vissa framgångar med ett långt, smalt rör som monterades på havsbotten. Röret fångade upp en mindre del av oljan, men var aldrig någon tillfredsställande lösning.

Läckan kan vara rekordstor

Läckan uppstod när oljeriggen Deepwater Horizon exploderade för fem veckor sedan, och 11 människor dog. Säkerhetssystemen, som normalt ska förhindra läckor vid olyckor, fungerade inte som de skulle och katastrofen var ett faktum.

Sedan dess har minst 26 miljoner liter råolja pumpats ut i vattnen och hotar både det marina livet och USA:s kuster. Bland annat har 16 mil av delstaten Louisianas kust förorenats.

Siffran över hur mycket olja som faktiskt läckt ut är emellertid mycket osäker och kan i själva verket vara många gånger större. I dag kom en rapport där amerikanska forskare uppskattar att mellan 64 miljoner och 148 miljoner liter råolja läckt ut, vilket skulle göra det till den största oljeläckan i USA:s historia – större än när tankern Exxon Valdez gick på grund 1989.

Publicerad: