Fler nyheter i regeringens budget

Av: Josefine Hökerberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Jobb och pensionärer i all ära men alliansens budget innehåller också andra överraskningar.

Som höjt grundavdrag för den som hyr ut sin lägenhet i andra hand.

Och att det blir dyrare att kröka och röka.

Att regeringen vill införa skatteavdrag för pensionärer och satsningar på jobb och utbildning är ingen nytt. Men alliansens budget bjuder på fler överraskningar.

Bland annat blir det lönsammare att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Personer som hyr ut får mer pengar i plånboken när regeringen höjer den skattefria hyresintäkten från 15 000 till 18 000 kronor. Reformen ska öka rörligheten på bostadsmarknaden och träder i kraft vid årskiftet.

Dyrare att dricka och röka

Även studenter kan få en ökad inkomst med regeringens budget – om de är beredda att skuldsätta sig lite mer. Från och med nästa sommar höjs lånedelen i studielånet med 500 kronor i månaden.

För den som vill dricka sprit och röka blir ekonomin däremot skralare. Från årsskiftet höjs skatten på alkohol med 13 procent och punktskatten på bland annat cigaretter höjs med åtta procent.

Bygga upp SIDA

Regeringen satsar också pengar på att styra upp den skandalomsusade myndigheten SIDA. SIDA får 10 miljoner extra för att "vidta nödvändiga åtgärder i syfte att komma tillrätta med de brister som uppmärksammats avseende myndighetens interna styrning och kontroll". Biståndsminister Gunilla Carlsson sparkade i våras generaldirektören efter avslöjanden om biståndspengar som försvunnit i korruption, rapporter om bristande kontroll och underskott i budgeten.

Här är fler nyheter i budgetförslaget:

Fortsatta rabatter för hjälp i hemmet:

Regeringen behåller ROT (för byggnadsarbeten) och RUT (för hushållstjänster)

Mer pengar till barnfamiljer:

Bostadsbidraget höjs för många barnfamiljer. Det särskilda tillägget höjs med 350 kronor i månaden för familjer med ett barn, med 425 kronor för familjer med två barn och 600 konor för familjer med tre eller flera barn.

Mer pengar att tjäna på andrahandsuthyrning:

Schablonavdraget för den som hyr ut i andra hand höjs från den 1 januari 2011, från 12 000 till 18 000 kronor.

Dyrare att dricka och röka:

Skatten på alkohol höjs med 13 procent och punktskatten på cigaretter höjs med åtta procent.

Uppmuntra alkolås:

Regeringen inför skattefrihet för alkolås i förmånsbilar – "för att alkolås ska bli mer accepterat och använt i samhället."

Förenkla beskattningen av aktier och optioner:

Beskattningen av värdepapper bör förenklas och beskattningen av investeringsfonder reformeras.

Förbättra klimatet:

Höjd skatterabatt vid låginblandning av biodrivmedel i bensin från 1 januari 2011.

Se över taxeringsvärdet på hus:

Regeringen vill tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag om att avskaffa eller avsevärt förenkla systemet med fastighetstaxering av bostäder.

Publicerad: