”Regeringen sviker arbetslinjen”

Hård kritik mot sjukförsäkringsreformen

I dag presenterade fackförbundet ST en rapport med hård kritik mot regeringens sjukförsäkringsreform.

Enligt ST slår reformen hårt mot de utförsäkrade som straffas ekonomiskt och ofta är så sjuka att de behöver vård.

Studien omfattar 3 521 av ST:s medlemmar anställda på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, de som rent praktiskt hanterar följderna reformen.

Resultatet, som presenteras på DN:s debattsida (extern länk till hela artikeln), visar att arbetsförmedlarna och försäkringskassehandläggarna på flera punkter underkänner regeringens politik.

Sänkt ersättning

Bland annat anser hälften av de svarande att de flesta i själva verket får sänkt ersättning av att slussas över till arbetsförmedlingen, bara 4 procent av de tillfrågade anser att ersättningen höjs.

– Regeringen sviker arbetslinjen eftersom många som vill återgå till arbete faktiskt straffas ekonomiskt, skriver ST:s ordförande Annette Carnhede.

Dessutom anser de tillfrågade arbetsförmedlarna och handläggarna att regeringen gravt missbedömt hur sjuka de utförsäkrade är.

Behöver medicinsk vård

Regeringen räknar med att bara 10 procent av de långtidsjukskrivna som utförsäkrats behöver medicinsk vård och rehabilitering. Men ST:s medlemmar uppskattar siffran till över 60 procent.

– Regeringen har grovt felbedömt vårdbehovet hos de långtidssjukskrivna, trots upprepade varningar. De flesta utförsäkrade är helt enkelt fortfarande sjuka, skriver Carnhede.

Hela 57 procent av de tillfrågade anser att de insatser som i dag erbjuds långtidssjukskrivna inte är tillräckliga och att många behöver tyngre insatser än vad regeringen trott. Vidare tror hela 76 procent att de utförsäkrade bör erbjudas mer medicinsk rehabilitering och vård.

– De anställda ser i första hand behov av medicinsk färdigbehandling, därefter insatser som sänker tröskeln tillbaka till arbetslivet, och först därefter egentlig arbetsförmedling, skriver Carnhede.

Förhastade slutsatser

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson avfärdade på måndagen ST:s undersökning och slutsatserna som dragits.

– Att göra en enkät efter en månads insatser för personer som i vissa fall varit sjukskrivna i tio år är att dra förhastade slutsatser. De kanske behöver ha insatser från Arbetsförmedlingen i både sex och tolv månader. Det här kommer att ta tid, säger hon till TT.

Enligt henne har tanken aldrig varit att de utförsäkrade ska söka arbete på den reguljära arbetsmarknaden från dag ett. Vissa ska delta i program hos Arbetsförmedlingen medan andra återvänder till sjukskrivning eller förtidspension.

Varifrån ST har fått uppgiften att regeringen sagt att bara tio procent av de utförsäkrade skulle behöva vård säger hon är oklart.

Publisert: