Många klagar på Försäkringskassan

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

I fjol minskade de felaktiga utbetalningarna och handläggningstiderna hos Försäkringskassan.

Men många fler nekades sjukpenning – och klagomålen ökade hos kassan, justitieombudsmannen och länsrätterna.

Antalet avslag på begäran om sjukpenning i landet i fjol var 13 929. Det är hela 64 procent fler än året innan, visar Försäkringskassans årsredovisning.

Jan Andersson, chef för verksamhetsområdet nationella försäkringstjänster på kassan, tror att orsaken är att handläggarnas försäkringsmedicinska kompetens ökat efter den stora omorganisationen 2008.

– Vi ligger närmare det rätta rättsläget nu än tidigare, säger Andersson till TT.

Med politiskt beslutade skärpningar av regelverket har Försäkringskassan haft ett turbulent år bakom sig. Kritikstormen har varit massiv, både från politiker som anser att kassan kan göra bättre och från allmänheten.

Många klagar

Missnöjet syns i klagomålen. I fjol klagade 800 personer på kassan hos justitieombudsmannen, 40 procent fler än 2008. Antalet klagomål till länsrätterna ökade med 20 procent, till 14 371 – och 682 ansökningar om skadestånd inkom till kassan, 45 procent fler än året innan.

Kassan tror att den negativa publiciteten kan ha ökat skadeståndsanspråken.

– Det kom mer efter att det hade varit mycket skriverier i massmedia direkt efter årsskiftet i fjol, sedan har det klingat av, säger Kjell Skoglund, chef för verksamhetsområdet processjuridik på Försäkringskassan, till TT.

Samtidigt minskade andelen som också fick skadestånd från 15 till 9 procent.

– De har haft mindre på fötterna när de har kommit till oss, säger Skoglund.

"Blivit kraftfullare"

Årsredovisningen visar också att ohälsotalen fortsatte minska i fjol. Minskade gjorde också de utbetalningar som bedöms vara felaktiga. I fjol anses de har varit 3,7 procent av alla utbetalningar i socialförsäkringssystemet, att jämföra med 4,4 procent året innan.

Också handläggningstiderna hos kassan har minskat. I fjol betalades 88 procent av all begärd sjukpenning inom 30 dagar, mot 85 procent 2008.

Även här pekar Andersson på effekter av omorganisationen.

– Vi har blivit kraftfullare och kan leverera bättre handläggningstider.

TT

Publicerad: