Intagna nekas vara utomhus

NYHETER

Intagna berättar: Skar sig och började röka för att få komma ut

Foto: Bilden visar armen på en flicka som skar sig så djupt att hon visste att hon skulle behöva vård – och därmed få komma utanför ungdomshemmets väggar om så bara för en stund.

Ungdomar som vårdas på statens särskilda ungdomshem kan hållas inlåsta i veckor utan att få komma ut i friska luften, visar en granskning av P1-programmet Kaliber. De har därmed sämre rättigheter än grovt kriminella vuxna som sitter i fängelse.

Rökte och skadade sig för att få komma ut

Kaliber har träffat flera ungdomar som bott på statens särskilda ungdomshem som berättar om hur de under perioder nekats all form av frisk luft. Av en flickas journal framgår att hon inte fick komma ut på fem veckor. En annan flicka berättar om att hon under sin vistelse började röka, för då fick hon i alla fall komma ut på en liten ingallrad balkong. Ytterligare en flicka skar sig i armarna så allvarligt att hon behövde akut sjukhusvård.

– Jag visste ju att om jag skar mig så djupt att jag behövde sys så skulle jag få komma ut, säger hon till Kaliber i Sveriges Radio. Programmet sändr klockan 13 i dag söndag.

Inte i lagen

Kriminella vuxna som sitter i fängelse har rätt till minst en timmes utevistelse per dag. Men när det gäller ungdomshemmen är rätten att vistas utomhus inte reglerad i lag.

Enligt Statens institutionsstyrelse kan det i vissa fall finnas behov av att inskränka ungdomars möjlighet att vistas ute av vård- eller säkerhetsskäl. I ett pressmeddelande på söndagsmorgonen poängteras det att ungdomar som placeras i särskilda ungdomshem ofta har levt i en kaotisk miljö med missbruk, kriminalitet och våld. De kan ha svåra psykiatriska problem eller neuropsykiatriska funktionshinder och vara en fara för sig själva och andra.

"Att under en period vårda dessa ungdomar i enskildhet och ge dem möjlighet att i en lugn miljö umgås med enbart personal /.../ gagnar behandlingen", enligt pressmeddelandet.

TT