Klimatframgång efter nattmangling

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: reuters
Greenpeace-aktivister genomför en aktion i samband med klimatmötet i Cancun. På lördagsmorgonen kom de deltagande länderna överens om en kompromiss som innebär att frågan om Koyotoprotokollets framtid skjuts upp till nästa möte.

FN:s klimattoppmöte i Cancún i Mexiko blev till slut en framgång.

Efter många turer och en sista nattmangling kunde länderna enas om en överenskommelse som innebär ett steg framåt – om än ett litet sådant.

Överenskommelsen betyder att FN-processen räddas efter att ha hotats av total kollaps efter mötet i Köpenhamn för ett år sedan.

– Jag är trött men jätteglad. Vi fick upp processen ur diket. Fortfarande är åtgärderna för att rädda jordens klimat otillräckliga, men det här gör det möjligt att gå vidare, säger miljöminister Andreas Carlgren (C).

Den svåraste stötestenen var hela tiden framtiden för det nuvarande klimatavtalet, Kyotoprotokollet.

Kina, Indien och andra u-länder kräver att avtalet förnyas när det löper ut 2013, eftersom det är det enda bindande avtal som existerar. De ser det som en garanti för att i-länderna tar huvudansvaret för minskningen av växthusgasutsläppen.

Men USA är inte med i avtalet, och Kina omfattas inte av några bindande krav eftersom landet klassas som ett u-land. Ingen förutsåg vilken utsläppsjätte Kina skulle utvecklas till när avtalet togs fram på 90-talet.

Kyotobeslut uppskjutet

Det har lett till att länderna som binds av Kyoto numera bara svarar för 27 procent av de globala växthusgasutsläppen.

Detta har Japan, Kanada och Ryssland ledsnat på. Under Cancúnmötet har de hotat med att hoppa av avtalet om inte Kina och USA också omfattas av bindande krav i framtiden.

I överenskommelsen är därför skrivningen om Kyoto medvetet otydlig – för att få japanerna och de andra att gå med på texten. Man öppnar bara försiktigt för en förnyelse av avtalet, inte mer. I praktiken har man skjutit på det avgörande beslutet.

Däremot lyckades man få in ländernas utfästelser från Köpenhamn i texten. Det innebär att utfästelserna nu är en officiell del av FN-processen.

– Det innebär att vi öppnar för ett avtal som omfattar 85 procent av världens utsläpp i framtiden, inte bara 27 procent som är fallet med Kyoto, säger Carlgren till TT.

Bolivia kördes över

Andra framgångar var beslutet om att inrätta en grön klimatfond, GCF, som ska ge stöd till klimatåtgärder i de fattigaste länderna, en fortsättning på programmet för att hejda regnskogsskövlingen, samt en text om insyn i u-ländernas klimatrapportering.

Det sistnämnda har Kina varit motståndare till, men nu köpte man kravet. Kineserna var över huvud taget positiva till överenskommelsen, liksom USA, Japan och EU. Även de afrikanska länderna och de små utsatta önationerna prisade slutdokumentet.

Sällan har en sluttext prisats så högt av en överväldigande majoritet av länderna. Mötesordföranden, Mexikos utrikesminister Patricia Espinosa, hyllades växelvis som en hjältinna och gudinna av talare efter talare.

Enda motståndet kom från de latinamerikanska socialistländerna Bolivia, Venezuela och Kuba. Till slut var bara Bolivia kvar. De krävde extrema utsläppsminskningar av i-länderna och vägrade godkänna texten.

Det hjälpte dock inte. Till slut klubbade Espinosa överenskommelsen ändå och körde helt enkelt över Bolivia. Bolivianerna protesterade och framförde att konsensus ska styra alla FN-beslut men Espinosa replikerade:

– Konsensus innebär inte att ett land kan lägga in veto mot de övriga 193 länderna.

TT

Publicerad: