Läsarna chattade med terrorexperten

NYHETER

Magnus Ranstorp svarade på läsarnas frågor

Foto: Magnus Ranstorp, forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan.

MinkanMinkan: Vilken organisation tror du ligger bakom?

Magnus Ranstorp: Jag tror inte att man ska tänka i termen organisation. Det är säkerligen en individ som har rest och dragits in i detta och blivit en del av någonting och sedan beslutat sig för att genomföra ett dåd.

GuestGuest: Magnus: "Terrorexpert" är ... en smula vagt. Vem är du och vilka kvalifikationer har du för att göra bedömningar om terrorism? :)

Magnus Ranstorp: Jag har doktorerat i statskunskap om mellanöstern och har själv varit måltavla för IRA. Jag har studerat fenomenet terrorism i olika kontexter. Jag har intervjuat terrorister och även studerat den politiska delen. Jag har tittat på terrorism främst i Nordirland, Colombia, Saudiarabien och Mellanöstern. Sedan har jag en kontinuerlig dialog med terrorbekämpande myndigheter runt omkring i världen.

giagia: Örjan! Vad har du att säga om den totala tystnaden i 18 timmar innan regeringen kommenterade sprängdådet?

Magnus Ranstorp: Det är viktigt att klargöra de fakta som finns men sedan måste man ha förståelse för att allmänheten vill ha svar och ju snabbare man ger fakta desto bättre är det. Ju oklarare situationen är, desto mer spekulationer blir det.

Magnus Ranstorp: Svar på Freds fråga om säkerhetsnivån: Säkerhetsnivån är generella markörer. Riktlinjer. När Säpo ser att det blir svårt att kontrollera säkerheten åker den upp på maximal nivå. Blir det högre säkerhet blir fler myndigheter vaksamma och det blir bland annat större bevakning kring infrastrukturer.

SandySandy: Magnus Ranstorp, jag undrar vad det är för människor som blir självmordsbombare. Hur hittar organisationerna dem? Är det utsatta, ensamma människor eller är det vanliga människor som har lite extrema åsikter och som sen hjärntvättas?

Magnus Ranstorp: Både ock, men ofta utsatta och ensamma individer som indoktrineras och manipuleras in i det här. De blir redskap.

azaz: hejsan nu är det har hänt i stockholm, är risken stor att det även kan hända exempel i västerås?

Magnus Ranstorp: Jag tror att det är väldigt liten risk. Jag tror inte att man behöver vara orolig över detta.

GuestGuest: Jag har hört att det finns 5-6 rörbomber placerade i olika bilar i Stockholm. Hur orolig bör man vara?

Magnus Ranstorp: Det finns inte skäl att vara speciellt orolig om man ska tro på polis och säkerhetspolis. De verkar ha läget under kontroll och det är viktigt att inte egga på hotbilden.

AndersAnders: Magnus Ranstorp: Vad betydet hotbrevet och vad har du att säga om det?

Magnus Ranstorp: Hotbrevet är ju själva huvudbudskapet i den här attacken. Det förklarar, om det finns ett samband, varför det här dådet framfördes.

MariaMaria: Hur pass utsatt är Nordiska Kompaniet i en situation som denna?

Magnus Ranstorp: Det är bra säkerhet på allmänna platser, det finns ingen som helst anledning att vara rädd om man är allmänhet.

NisseNisse: Borde inte Reinfeldt erbjuda krisstöd till dom som ev. behöver det?

Magnus Ranstorp: Det han bör göra är att gå ut och uppmana till lugn, vilket han gjort. Sedan bör han gå ut så snabbt som möjligt i fortsättningen och berätta.

MinkanMinkan: Kommer det att hända igen?

Magnus Ranstorp: Det vet vi inte. Det finns ingenting som säger att det kommer att hända igen i närtid. Så det var tur i oturen att när det väl hände så var det ingen oskyldig som dog.

Magnus Ranstorp: Sista frågan nu.

NesliNesli: Hur kommer de säg att dom inte hade läst hot-brevet innan detta hände.

Magnus Ranstorp: Det gör de ju, men att reagera på tio minuter är inte så lätt. Det var mera en förklaring än att de skulle kunna reagera på det.