Nyheter

Stramare tyglar för hästägare

Foto: Foto: SCANPIX

Hästar ska få röra sig fritt varje dag och få sina sociala behov tillgodosedda. De nya reglerna för hästhållning ställer tuffare krav på hästägare.

Max 16 timmar per dygn i spiltan. Så säger de nya reglerna som träder i kraft den 1 augusti. Tidigare har det inte funnits någon tidsbegränsning. De nya reglerna för hästhållning är mer detaljerade än tidigare riktlinjer.

Måste få umgås

– De senaste åren har vi fått många nya hästägare och tendensen är att det är folk som inte haft häst förut. Med de nya reglerna ökar medvetenheten om att hästen är ett socialt djur, säger Sara Gabrielsson vid Jordbruksverkets enhet för häst, fjäderfä och vilt till TT.

Hästägarna blir med de nya reglerna också skyldiga att se till att deras häst får sin beskärda del av socialt umgänge. Helst ska det ske med andra hästar. Samtidigt, påpekar Sara Gabrielsson, är det inte förbjudet att äga endast en häst.

– Men då kan man inackordera sin häst någonstans, eller ha en annan häst inackorderad hos sig. Vissa hästar kan klara sig med att umgås med andra djur än hästar, och ibland kan det räcka med en människa, men det måste hästägaren i så fall kunna visa, säger hon.

Ska få röra sig fritt

Boxar och spiltor ska vara utformade på ett sådant sätt att de möjliggör social kontakt. De ska också vara sparksäkra. En häst som lyckas sparka sönder inredningen i stallet kan skada sig illa.

Hästägarna måste även se till att hästarna får röra sig fritt en stund varje dag, en stund då de alltså inte rids eller går i skrittmaskin, utan själva får bestämma sin gångart och sitt tempo.

Isolerade hästar kan drabbas av apati och stress. I sitt naturliga tillstånd är hästar flockdjur som behöver röra mycket på sig.

Vid den senaste räkningen för sex år sedan fanns 280 100 hästar i Sverige.

TT