Expertchatt om psykvården

NYHETER

Idag kunde aftonbladets.se:s läsare chatta med Christian Diesen, professor i processrätt på Stockholms universitet, om rättssamhällets syn på psykiskt sjuka brottslingar.

Sofia säger: Hej! Jag undrar varför man inte kan få ett kombinerat straff med fängelse och vård - måste det ena utesluta det andra?

Christian Diesen säger: Detta är också något som föreslogs av Psykansvarskommittén för 2 år sedan; att man får ett tidsbestämt straff och sedan vård i mån av behov. Ett förslag i den riktningen kommer nog inom ett år.

NormalTyp säger: Har psykiskts störda något speciellt beteende?

   Christian Diesen säger: Går inte att ge en generellt svar på detta, men vad som är intressant ur straffrättslig synpunkt är om man har en störd verklighetsuppfattning och att det är därför som man begår brottet - det är den kategorin, de psykiskt sjuka som "inte förstår vad de gör" som inte får sättas i fängelse enligt nuvarande lagstiftning.

Malin säger: Varför kan inte de som dömts till rättpsykistrisk vård behandlas först och de som blir friskförklarade avkänna den kvarvarande tiden i fängelse? Är det främst en kostnadsfråga för samhället, en etisk fråga eller bara ett lagfel?

   Christian Diesen säger: Grundinställningen har varit att sjuka människor inte ska straffas (=etisk fråga), men eftersom det kan bli så olika utfall för samma typ av brott - fängelse i 20 år resp. utskrivning efter 1 år - framstår påföljderna som orättvisa, för brottsoffren och för allmänheten, särskilt som återfallsrisken är betydande.

DREADLORD säger: Tror du att Mijailovic kan släppas ut om ett par år, eller vårdas resten av livet? Han släpps ju när han anses ha fått tillräcklig vård för att friskförklaras...

   Christian Diesen säger: Förmodligen kommer man att vara restriktiv eftersom det handlar om en utrikesministermördare, men om han framstår som frisk efter ett par år kanske han åtminstone får frigång (tex för att studera) redan då.

säger: Hej! Hur vanligt är det att mördare/dråpare inte anses psykiskt störda när de begår sina brott? Hälsningar - Tord i Luleå

   Christian Diesen säger: Har ingen aktuell statistik på detta, men jag skulle gissa att 75-80% av de som döms för mord inte anses ha en allvarlig psykisk störning.

Tony säger: Hur lång vård/fängelse kommer Mijalovic att få??

   Christian Diesen säger: Går inte att svara på, men med "borderline"-diagnos borde hans vårdbehov vara kortvarigare än om han led av direkt psykos och när man hittat en välbalanserad medicinering är det tänkbart att man redan efter några år anser honom tillräckligt frisk för att inte vara farlig så länge han tar sin medicin.

säger: Hejsan!

Mitt namn är Marcus och jag har läst Din bok om bevisvärdering vilken jag tyckte var väldigt bra. Jag undrar dock om Du anser att Hovrätten egentligen hade kunnat komma till en annan slusats än vad dom gjorde i aktuell dom, mao hade dom egentligen något val med hänsyn taget till rättsliga rådets, om än skiljaktiga, mening?

lina40 säger: hejsan vad räknas som svår psykisk sjukdom när det det gäler kriminalvård

   Christian Diesen säger: Allvarlig psykisk störning är ett juridiskt begrepp som ska bedömas av domare - förutsättningen för att kunna använda begreppet är det finns medicinsk stöd för en sådan slutsats, vilket betyder att man bara kan döma till sluten vård om det finns sakkunnigstöd. Däremot kan man döma till fängelse mot de sakkunnigas slutsats om störningen inte anses tillräckligt allvarlig, dvs. om gärningsmannenm förstod vad han gjorde, om störningen var "självförvållad" (tex genom medicinmissbruk), om brottet inte utlöstes av sjukdomen etc. I detta fall hade man alltså inte behövt döma till vård utan borde ha gått på åklagarens (och minoriteten i Rättsliga rådets)linje.

b säger: ska rättsväsendet följa opinionen eller ska det agera motvikt och bromskloss i sådana här frågor som straff för psykiskt sjuka? vad tycker du?

   Christian Diesen säger: Rätten ska inte följa opinionen och det allmänna rättsmedvetandet ska vara uttryckt i lagarna, inte genom att domstolen anpassar sig till det enskilda fallets säregenheter.

Annica säger: Finns det inget sätt att identifiera de här människorna innan de begår brott? De flesta har väl ändå varit i kontakt med psykiatrin tidigare?

   Christian Diesen säger: Det finns allt mer utvecklade diagnos- och farlighetsbedömningar. Problemet är att det i regel är omständigheterna (t.ex. berusning, provokation, att man inte tar sin medicin, kontakt med små barn om man är pedofilo etc.) som utlöser brottet och det kan man inte förutse och stoppa (utan ständig övervakning).

säger: Hej ! Det är ju självklart att psykiskt sjuka borde få sitta i fängelse och straffas för vad de gjort efter att de vårdats Borde inte det vara självklart?

   Christian Diesen säger: Alltfler tycker så eftersom påföljderna i praktiken, särskilt för de grövsta brotten, blir så olika. Mycket tyder på att vi får en reform i den riktningen innan nästa val.

säger: Är detta med att så många av de uppmärksammade våldsbrottslingarna är "styrda av röster" något nytt?

   Christian Diesen säger: Nej, "röststyrning" eller andra former av hallucinationer är vanliga vid akuta psykoser, problemet kan vara att personer som inte är psykotiska, utan mindre allvarligt psykiskt störda, skyller på röster trots att de varit fullt medvetna om vad som hände. Mijalovic framstår som ett sådant exempel.

Moderator säger: sista frågan...

teh_h säger: Kan man låtsas vara psykiskt störd? och isåfall om ni märker att personen låtsas. går det att ändra på "straffet" då.. ???

/ Martin

   Christian Diesen säger: }Jag är inte rättspsykiater, men det anses svårt att lura till sig en psykiatrisk diagnos under den omfattande undersökning (flera veckor i häkte) som en fullständig rättspsykiatrisk undersökning innebär. Skulle det visa sig, efter dom till vård, att en person simulerat skulle det kanske - teoretiskt sett - gå att få resning till hans nackdel och ändra till fängelse, men det har (såvitt jag vet) aldrig hänt.

Moderator säger: Nu är chattet slut aftonbladet.se tackar Christian Diesen och alla som har chattat.

   Christian Diesen säger: Tack för era frågor - det kommer att bli en lång fortsatt debatt om detta - och fortsatt trevlig sommar!

Christian

aftonbladet.se