"Jag vet inget om lägenhetsaffärerna"

Publicerad:
Uppdaterad:

Lars Ramqvist bryter tystnaden i brev till utredare

Skandias förre styrelseordförande Lars Ramqvist bryter tystnaden och svär sig fri från all kännedom om de omdiskuterade lägenhetsaffärerna.

I ett brev till Skandiautredaren Otto Rydbeck, som TT tagit del av, tillbakavisar han också rykten om att han skulle ha skott sig på Skandias bekostad.

Lars Ramqvist
Foto: björn lindahl
Lars Ramqvist

''Jag har aldrig varit involverad i eller på något sätt kontrollerat fördelning, hyressättning, drift, underhåll eller renovering av Skandia Livs lägenheter'', skriver Lars Ramqvist.

Han försäkrar att lägenheter aldrig varit på agendan under hans tid i styrelsen. Detta gäller även Skandias tjänstebostäder i London som köptes inför en eventuell flytt, och som sedan enligt uppgifter övertogs av barn till personer i Skandias ledning.

''Jag har inte haft någon som helst information om lägenheter. Det har som sagt inte varit en styrelsefråga utan skötts helt och hållet av den operativa ledningen'', framhåller Ramqvist.

Han tillägger att han själv aldrig någonsin haft en Skandialägenhet.

Sonen fick hyra

Däremot bekräftar han i brevet att hans egen son fått erbjudande om att hyra en lägenhet på Strandvägen 5 i Stockholm.

''Motiveringen var att lägenheten i fråga var en del av Skandias representationslägenhet på samma adress och avsedd som övernattningslägenhet för gäster. Då det visade sig att lägenheten inte utnyttjades som tänkt kunde min son få hyra den i andra hand av Skandia''.

Ramqvist berättar att innan hyresavtalet tecknades fick han och hans fru motsvarande information av Skandia.

''Vi såg då inget fel i att vår son kunde få hyra lägenheten på två rum och kök. Bolaget skulle få en hyresinkomst och något otillbörligt värde kunde vi inte finna i ett andrahandskontrakt''.

Ramqvist understryker att ingen av dem begärt att få tillgång till lägenheten. Det var ett erbjudande från Skandia till sonen.

''Jag har aldrig deltagit i några hyresförhandlingar. Min son är 35 år och kapabel att sköta sina egna affärer. Min son ångrar nu att han accepterade hyreserbjudandet, men han gjorde det i god tro. Han är inte längre hyresgäst hos Skandia'', skriver Ramqvist.

Ren förlustaffär

Han tar slutligen upp ryktena om att han själv skulle ha skott sig på Skandia.

''Utöver lägenhetsaffärerna florerar rykten om att jag skulle ha berikat mig på Skandias bekostnad. Den enda ekonomiska ersättning jag fått från Skandia under mina år i styrelsen är den som bolagsstämmorna beslutat om.''

Utöver att betala skatt skulle större delen av arvodet användas till att köpa Skandiaaktier till marknadspris.

''Då värdet på aktierna kraftigt minskat så måste jag tyvärr konstatera att fem års styrelsearbete i Skandia för min del hitintills varit en stor förlustaffär'', slutar Ramqvist.

Så sent som vid Publicistklubben i Stockholms möte på måndagskvällen uppmanade Svenskt Näringslivs ordförande Sören Gyll Skandias tidigare ledning att berätta sanningen om lägenhetsaffärerna.

Brevet till Otto Rydbeck är daterat samma dag. Som orsak till att han skrev det anger Ramqvist att familjen bett honom om det efter alla skriverier och all ryktesspridning.

Benny Öinert/TT

Publicerad: