Befälet var vd i ett eget företag

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-03-26

Blixtbefordrades efter att ha fixat lägenheter åt cheferna

Kriminalkommissarien fixade lägenheter till sina chefer - som befordrade honom i rekordfart.

Nu har han startat ett fastighetsbolag.

I september 2001 befordrades 34-åringen från polisassistent till polisinspektör.

Bara sju månader senare hade han - trots fackets protester - avancerat till kriminalkommissarie.

Affärerna inte olagliga

Samtidigt ordnade han hyreskontrakt åt två av sina chefer, bland andra länskriminalchefen Leif Jennekvist som undertecknade anställningskontrakten.

34-åringen känner en 68-årig kvinna som äger fastigheter i Stockholm. Det är så han kunnat hjälpa cheferna med boendet, inga av affärerna misstänks vara olagliga.

I november förra året ombads 34-åringen redovisa sina sidouppdrag.

Då kom det fram att han äger hälften av ett fastighetsbolag där han själv är vd.

I sitt svar till arbetsgivaren skriver han att engagemanget grundas på hans "självklara intresse att förvalta sin egen och familjens förmögenhet/tillgångar".

- Vi kom fram till att det inte var något märkvärdigt eller konstigt, säger 34-åringens chef Bengt Fredriksson.

Fastighetsbolaget registrerades i höstas. Enligt bolagsordningen ska det bedriva fastighetsförvaltning och handel med värdepapper. Någon verksamhet har ännu inte bedrivits.

Polisfacket kritiskt

Polisförbundets ordförande Jan Karlsen är kritisk till lägenhetsaffärerna.

- Det är grundläggande i allt chefskap att du aldrig får hamna i beroendeställning till en underordnad. Båda parter kan misstänkliggöras.

Polisstyrelsen i Stockholm ska nu grans-ka 34-åringens fall, säger ordföranden Kristina Axén Olin (m):

- Inom polisen är det extremt viktigt att man har en oantastlig moral.

Zendry Svärdkrona, Hans Österman