Trängselavgifter kan försenas

NYHETER

Två företag överklagade till länsrätten

Försöket med trängselskatter i Stockholm nästa år riskerar att försenas.

Två företag har begärt att länsrätten ska pröva om Vägverkets upphandling gått rätt till.

Åsa Romson (mp) är oroad över tidsplanen eftersom den redan är pressad om försöket med trängselskatter ska kunna inledas som planerat den 12 juni nästa år.

– Men något allvarligt hot mot försöket som sådant kan jag inte se i dagsläget, säger hon till TT.

Vägverket beslutade för en tid sedan att låta datorföretaget IBM få jobbet att samordna och driva de tekniska delarna av försöket med trängselskatten. Nu vill två företag att länsrätten i Dalarna prövar Vägverkets upphandling.

Försenar uppbyggnaden

– Att någon överklagar är jag egentligen inte förvånad över. Det är en oerhört stor och komplex upphandling, som annan leverantör kan man ha många synpunkter, säger Åsa Romson.

Eftersom länsrätten har beslutat om inhibition, vilket är normalt förfarande, får inte IBM börja bygga upp systemet innan beslut är fattat i rätten.

Om länsrätten kommer fram till att Vägverket gjort något fel i upphandlingsförfarandet måste verket göra om upphandlingen. Men Birger Höök, projektchef på Vägverket, är inte särskilt oroad.

– Vår bedömning är att det här är en upphandling som vi har gjort på ett seriöst och riktigt sätt, säger han till TT.

”Skyndsam handläggning”

Infrastrukturminister Ulrica Messing säger till TT att hela processen nu kommer att försenas men hon är övertygad om att försöket med trängselavgifter ändå kommer att kunna genomföras.

– Våra experter har varit överens om att besluten är fattade på rätt sätt, men den rättsliga processen måste ju ha sin gång, säger hon till TT.

Frågan är bara vad som händer om länsrätten finner att upphandlingen varit felaktig.

– Den dagen den sorgen, säger Ulrica Messing.

Men även om allt gått rätt till innebär länsrättens handläggning en försening.

– Det ska handläggas skyndsamt men det tar sin tid ändå, säger Ingvar Andersson som är tillförordnad lagman vid länsrätten i Dalarna.

Han bedömer att länsrätten kan fatta ett avgörande någon gång i augusti.

Owe Nilsson/TT , Birgitta Sennerdal/TT