"Ett enkelt test räcker"

NYHETER

Professor rasar mot de dåliga kontrollerna

Enkla tester kan förhindra att idrottare faller ihop och dör.

Nu rasar professor Bengt Eriksson mot de usla hälsokontrollerna:

-Det är skamligt att de inte ens tar blodtryck på barnen.

Det finns flera hjärtsjukdomar som kan leda till plötslig död på idrottsplanen. Professor Bengt Eriksson berättar om de vanligaste:

Bengt Eriksson, professor i barnkardeologi på Sahlgrenska i Göteborg, har stor erfarenhet av plötslig död bland idrottare:

-Det är kanske inte kostnadsmässigt försvarbart att alla idrottare ska genomgå en ordentlig hjärtundersökning med ekg. Men det är skamligt att man inte kollar barnens blodtryck på barnavårdscentralen och på skolhälsoundersökningar. Gjorde man det skulle man kunna fånga upp de flesta fallen.

Har den plötsliga döden något att göra med att barnen tränar för hårt?

- Nej, man har gjort stora undersökningar som visar att kroppen och organen inte tar skada. Är man frisk är det inte farligt att träna, säger Bengt Eriksson.

Är det fler män än kvinnor som drabbas?

- Ja, Folksam har gjort en sammanställning på de 53 försäkringsfall som man haft och samtliga var män.

Ett virus kan vara dödligt på planen

Läs mer:

Karin Östman