Så ska experter analysera rösterna

NYHETER

De inspelade meddelandena kan vara viktig information för att identifiera gärningsmännen.

-I vissa fall har röstanalyser varit avgörande, säger Tore Olsson vid Statens kriminaltekniska laboratorium.

Foto: Tore Olsson på SKL.

Analysen av rösterna sker i flera steg.

Ljudkvalitén görs så bra som möjligt med hjälp av teknisk utrustning -och olika ljud filtreras från varandra.

I Sverige analyseras röster oftast manuellt av personer som har mycket goda kunskaper i hur ord bildas och formas.

Letar dialekter

-Man lyssnar helt enkelt igenom inspelningen ordentligt och bildar sig en uppfattning utifrån flera parametrar. Det man lyssnar efter kan vara om det går att höra att personen har en viss dialekt eller kanske talar svenska med brytning, säger Tore Olsson, biträdande chef för laboratoriet vid SKL.

På de inspelade meddelanden som nu är aktuella i utredningen av Fabian Bengtssons försvinnande hördes röster som inte talade svenska.

Viktig information

Även om rösterna inte kan identifieras kan inspelningen vara av betydelse.

-Det kan innebära viktig spaningsinformation, säger Tore Olsson.

Även bakgrundsljud kan ge ledtrådar om till exempel platsen där inspelningen gjordes.

Tomas Kvarnkullen