Lugnt när irakier röstade utomlands

NYHETER

Stor entusiasm i svenska vallokalerna

LONDON/STOCKHOLM

För irakier bosatta utomlands fortsatte parlamentsvalet på lördagen för andra dagen.

Vid de tre vallokalerna i Sverige var köerna långa och entusiasmen stor.

Kurdisk folkmusik ekade mellan skolbyggnaderna i stadsdelen Riksby i Stockholmsförorten Bromma.

– Det är jätteviktigt att komma och rösta. Tidigare var det förbjudet och nu har vi fått möjligheten att påverka vår framtid, sade Laila Nasiar efter att ha väntat i kylan i över två timmar.

Hon var glad att förhållandevis många irakier i Sverige valt att registrera sig och att rösta och trodde att det beror på den starka demokratiska traditionen här.

Flera bussar, skyltade med norrländska kommunnamn, parkerade intill vallokalen vittnade om att många rest långt för att rösta.

Högtryck i Göteborg

I Göteborg var det vid lunchtid högtryck kring Dicksonska palatset som är valplats i staden. Flera led med sammanlagt hundratals personer rörde sig sakta och tålmodigt mot ingången till vallokalen och fylldes på allteftersom.

– En oförglömlig dag, sade Mohammad Ali, som rest från Norge till Göteborg för att rösta.

Han berättade att tio fullsatta bussar kommit från Norge, och till det ska läggas de som kommit till Göteborg i privatbilar.

Totalt har drygt 31000 irakier registrerats för att rösta i Sverige, varav 12500 irakier anmält sig som väljare i Göteborg. En hel del av dem kommer från Norge, medan åtskilliga irakier bosatta i Finland har rest till Stockholm för att rösta. Irakier bosatta i Sydsverige har i allmänhet föredragit att rösta i Köpenhamn.

Lugnt överallt

Enligt organisatörerna deltog mer än 32 procent under första valdagen i Sverige. Utlandsvalet fortsätter fram till klockan 17 på söndagen. I genomsnitt i världen deltog omkring 30 procent första dagen.

Sammanlagt beräknas det finnas minst en miljon röstberättigade irakier utomlands, men bara 280000 har registrerat sig. Relativt sett har intresset varit störst i Sverige.

På lördagen rapporterades utlandsvalet ha gått lugnt till överallt. De 14 länder där irakier har möjlighet att delta i valet till övergångsparlamentet är – förutom Sverige och Danmark – Australien, Frankrike, Förenade arabemiraten, Iran, Jordanien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Syrien, Turkiet, Tyskland och USA.

Läs mer:

TT-AFP