Många har redan erbjudit sig att adoptera

NYHETER

Många svenskar har redan hört av sig till Adoptionscentrum för att få adoptera föräldralösa barn från Thailand.

Och behovet kan visa sig vara stort.

-På lång sikt kan många av de här barnen hamna i Sverige, säger Margret Josefsson vid Adoptionscentrum.

Foto: Margret Josefsson tror att en del av barnen kommer att få ett nytt hem i Sverige.

För tillfället arbetar Adoptionscentrum med att bistå de drabbade barnen på plats i Thailand.

Det handlar om att hjälpa dem med skolgång, leta rätt på anhöriga och att försöka ge dem ett så tryggt liv som möjligt.

I hemtam miljö först

-På kort sikt bör barnen vistas i hemtam miljö. Det kan också ta lång tid innan man är förvissad om att det verkligen inte finns några anhöriga som kan ta hand om barnen, säger Margret Josefsson vid Adoptionscentrum, som förmedlar adoptioner från bland annat Thailand och Indien.

Men på längre sikt kan många av de föräldralösa barnen hamna i Sverige och andra västländer.

-Det är positivt att de thailändska myndigheterna ser Sverige som ett bra land för barn att komma till, säger Margret Josefsson om guvernörens vädjan i Aftonbladet.

Många svenskar har redan hört av sig till Adoptionscentrum efter katastrofen.

Hårda krav på familjen

Thailändska barn som behöver adoptionsfamilj kommer via den statliga myndigheten DSDW, som har hårda krav på ansökarfamiljerna.

För barn under ett år ska makarna vara högst 35 år och uppvisa intyg om svårigheter att få biologiska barn.

De kräver att båda makarna reser till Thailand och stannar minst två veckor för utredning.

Johan Edgar