Leijonborgs hårda attack mot Persson

NYHETER

”Han gör Freivalds till syndabock”

Lars Leijonborg går i dag till hård attack mot Göran Persson.

Han säger att statsministern bär skulden för regeringens hantering av tsunamin:

–Persson skyller ifrån sig. Det är uppenbart att han vill göra Laila Freivalds till syndabock.

Foto: "dags att tala klartext" Lars Leijonborg angriper i dag statsministern för regeringens långsamma agerande efter tsunamikatastrofen: Så länge krisen var akut ville jag låta regeringen koncentrera sig på sitt arbete. Men nu är tiden mogen att tala klartext, säger han.

Folkpartiledaren Lars Leijonborg säger att han velat vänta med kritiken tills nu.

–Så länge krisen var akut ville jag låta regeringen koncentrera sig på sitt arbete. Men nu är tiden mogen att tala klartext.

Leijonborg reagerar mot att utrikesminister Laila Freivalds ensam fått bära hundhuvudet för regeringens långsamma agerande efter katastrofen.

–Det är väldigt osnyggt av Persson att å ena sidan vilja vara HSB, han som bestämmer, men att å andra sidan inte vilja stå för det när det går snett.

–I stället har han utsett Laila Freivalds till syndabock. För mig är det uppenbart att det är statsrådsberedningen som sprider rubriker om att Persson är rasande på UD.

Bär ensam skulden

Lars Leijonborg anser att statsministern bär skulden för att regeringen togs på sängen av tsunamin.

–Av något skäl har han inte bemannat sitt regeringskansli så att det finns en krisberedskap. Titta på alla stora redaktioner. Samtliga klarade det här bättre än staten. TT hann skicka ut tre brådskande telegram innan Göran Persson vaknade.

”Utnämner ja-sägare”

Leijonborg attackerar också statsministerns utnämningspolitik.

–Han omger sig med ja-sägare och skickar signaler att det till sist är han själv som bestämmer.

–Det är uppenbart att människor i hans omgivning inte vågar agera på egen hand. Därför tappade vi ett och ett halvt dygn.

På vilken nivå finns dessa ja-sägare?

–För mig är det rätt tydligt att Laila Freivalds inte är en så stark utrikesminister som vi borde ha.

–Det är välkänt att Göran Persson omger sig med ganska svaga personer och att de som är obekväma förr eller senare brukar flyttas.

–En sak har jag lärt mig ge­nom åren: de besked som inte Göran Persson har godkänt är alltid preliminära.

Hans Österman