38-åring fick sänkt straff för sexövergrepp

NYHETER

Förgrep sig mot flicka under fem år

En 38-årig göteborgare fick på måndagen sitt straff sänkt av hovrätten för västra Sverige.

Mannen döms av hovrätten till tre års fängelse för grovt sexuellt utnyttjande av underårig.

Göteborgs tingsrätt dömde i november mannen till fyra års fängelse för att under fem år grovt ha förgripit sig sexuellt på en flicka.

När flickan var sju år började mannen, som hon kände, att förgripa sig på henne. De sexuella övergreppen pågick i fem år tills flickan tog mod till sig och anmälde mannen.

Var inte enig

Hovrätten anser att flickans uppgifter är trovärdiga. Man anser det klarlagt att mannen gjort sig skyldig till sexuella övergrepp av den art och omfattning som tingsrätten funnit. Man anser dock att fängelsestraffet bör vara tre år.

Hovrätten var inte enig i sin dom. De två nämndemännen anser det inte ställt utom rimligt tvivel att mannen är skyldig till anklagelserna och ville därför frikänna mannen helt.

Göteborgs tingsrätt dömde mannen att betala 230 000 kronor i skadestånd till flickan. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten när det gäller skadeståndet.

TT