Fler omkomna svenskar på väg hem

NYHETER

Stockholm

Ytterligare två tre omkomna svenskar ska skickas hem från thailändska Phuket inom kort.

Även fem lådor upphittade personliga ägodelar förs till Sverige med samma flygplan.

- Vi gör detta för att vi kan göra det och vi bedömer att det Herculesplan som ska användas inte behövs här akut just nu, säger före detta överbefälhavaren Johan Hederstedt, till TT i Phuket på torsdagsförmiddagen.

Han ansvarar för hemtransporterna av dödade svenskar. Kropparna ska flygas hem "inom 24 timmar" av flygvapnets Hercules, säger Hederstedt.

Kropparna ska genomgå nya identifieringsprocedurer efter hemkomst. Men någon tveksamhet om vilka de är finns inte, enligt Hederstedt.

- De har fått dödsattest.

Han uppger att de ytterligare kontrollerna är ett sätt att till fullo följa det regelverk som finns.

Oklart om tredje

Hederstedt hävdar att mer exakt tidpunkt för avfärden från Phuket ännu inte är fastställd. Därför är det också oklart när kropparna når Sverige.

Vidare uppger Hederstedt att det heller inte är klart vart i Sverige de först ska föras. Men när identifieringsprocedurerna är klara kommer kropparna att lämnas ut till respektive familj och församling.

Christer Asp, departementsråd på UD och ledande svensk diplomat i Phuket, säger att två kroppar - som identifierats av anhöriga - definitivt förs hem. Om den tredje är det dock ännu oklarheter.

- Identifieringen måste vara slutförd. Vi har rekvirerat tandkort från Sverige på den personen. Våra regler säger ju att vi minst måste ha identifiering via tandkort och/eller DNA, säger Asp till TT.

På onsdagen kom sex kroppar till Sverige. Vidare har urnor med aska från ytterligare minst två personer förts hem av anhöriga, säger Hederstedt.

Vet inte

Men svenska konsulatet i Phuket kämpar mot oklarheter. Sanningen är att konsulatet faktiskt inte vet om ännu fler anhöriga - under de första kaotiska dagarna - kremerat anhöriga och lyckats föra hem askan.

- Men i så fall rör det sig om ett ytterst fåtal, säger Hederstedt.

Med samma Hercules förs också fem större lådor med upphittade svenska pass, samt nycklar och värdesaker som anses kunna bindas till svenskar.

- Vi har fått dem av thailändska polisen, men för att sakerna säkert ska hamna hos rätt personer ska svenska poliser ta hand om dem och kontrollera efter att de kommit till Sverige, säger Christer Asp.

De personliga ägodelarna har hittats på och kring katastrofstränderna - men också i värdeskåp som stått i nu raserade hotell.

Hämtade pass

Den formella gången är att föremålen tas om hand av lokal thailändsk polis och provinsregeringen. Den ska sedan lämna ut sakerna till thailändska UD, som i sin tur ska överlämna till svenska diplomater.

Men när Asp var hos lokala polisen i Khao Lak - där många drabbade svenskar bodde - fick han direkt hämta 20-30 svenska pass.

- Jag hade fått reda på att de fanns där. Jag gick in och visade ett papper från ambassaden och mitt diplomatpass.

Skickas till Uppsala

Mer om Asienkatastrofen:

Tomas Bengtsson/TT