Liten ökning av exporten av krigsmateriel

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Yvonne Åsell/TT
Värdet av den svenska vapenexporten har legat stabilt på cirka 11 miljarder kronor per år de tre senaste åren, enligt Inspektionen för strategiska produkter.

Den svenska exporten av krigsmaterial uppgick till cirka 11,4 miljarder kronor förra året. Det är en ökning med en procent jämfört med föregående år. EU och andra samarbetsländer svarar för drygt 77 procent av det samlade exportvärdet, uppger Inspektionen för strategiska produkter (ISP) i ett pressmeddelande.

"2018 år exportstatistik motsvarar till stor del den från 2016 och 2017. De tre senaste åren har exporten av krigsmateriel uppgått till ungefär 11 miljarder kronor. Som vanligt utgör följdleveranser till tidigare levererad materiel en stor del av exporten", säger Carl Johan Wieslander, tillförordnad generaldirektör på ISP.

Inga nya exportaffärer har godkänts till Saudiarabien sedan 2013 eller till Förenade Arabemiraten sedan 2017. Till Pakistan har en följdleverans skett genom en kompletterande anskaffning av ett luftburet radarsystem. Inga nya exportaffärer har dock godkänts till Pakistan sedan 2007.

Publicerad: