Ålderismen i Sverige

Arne, 83, blev felaktigt omyndigförklarad

Av: 

Britt Peruzzi

NYHETER

Arne Gavelin, 83, blev felaktigt omyndigförklarad.

Nu stämmer han staten för det förlorade året.

– Det kändes som att jag hade förlorat alla mina rättigheter och ställts utanför samhället. Det hela har varit oerhört förödmjukande, säger han genom sitt juridiska ombud.

Inför julhelgen 2018 stod Arne Gavelin vid sin vanliga bankomat i Örnsköldsvik och skulle ta ut pengar, men kort och konto var spärrade.

Utan hans vetskap hade tingsrätten ställt honom under förvaltarskap.

Det blev början på en lång mardröm som ännu inte är över.

– Stämningsansökan är ett sätt för vår klient att få upprättelse men också ett vägledande domstolsavgörande om vilka krav som gäller vid utredningar som denna, och om man har rätt till ersättning.

Arne Gavelin, 83, fick med stöd av Centrum för rättvisa den felaktiga domen upphävd.

”Slarvigt handlagt”

Det säger Rikard Samuelsson, jurist vid Centrum för rättvisa. En bekant till den drabbade mannen kontaktade frivilligorganisationen som efter ett år lyckades få beslutet hävt. Detta sedan Ångermanlands tingsrätt tagit ställning till en mer genomarbetad utredning, menar juristen.

– Det var väldigt tydligt att det var slarvigt handlagt. I den första processen hävdades att Arne hade kognitiv svikt. Den andra processen med en utförlig prövning visade istället att hans kognitiva förmåga var god.

Sålde hans egendom

Skadan var ändå skedd. Förutom förödmjukelsen hade den utsedda förvaltaren mot Arnes vilja redan hunnit sälja av delar av hans egendom och fordon.

83-åringen har en lång utlandskarriär i konstruktionsbranschen bakom sig och ett kapital som han investerat i bland annat fastigheter.

Förvaltarskap, som historiskt kallats omyndigförklaring, får införas om en person av olika skäl behöver hjälp med att tillvarata sina rättigheter eller förvalta sin egendom. Det tunga beslutet ska fattas först efter att den berörde fått yttra sig, och efter utförlig medicinsk bedömning, för att garantera den enskildes rättssäkerhet.

Ingen av de två punkterna tillgodosågs i fallet Arne Gavelin.

Hur kunde detta ske?

– Min gissning är att just prövning i dessa ärenden är summarisk, att man inte är tillräckligt noggrann när man handlägger och det finns kanske en otydlig ansvarsfördelning. Även om det är domstolen som ska utvärdera och har det yttersta ansvaret så skeppas ärendena igenom domstolen utan noggranna kontroller, säger juristen Rikard Samuelsson.

Hur mår din klient i dag?

– Bra, förutom att han fortfarande är besviken och arg över det som inträffat och vill ha någon form av upprättelse. Det han utsatts för är en väldigt stor kränkning.

Hur mycket tror du att din klients ålder spelade in i det felaktiga beslutet?

– Rent generellt är det så att personer som befinner sig i en utsatt position, till exempel på grund av ålder, har svårare att ta tillvara sina rättigheter.

Rikard Samuelsson understryker att Arne Gavelin riskerar att få vänta länge på ett beslut om eventuellt skadestånd.

– Man räknar med ett år per instans i tingsrätten, hovrätten och kanske Högsta domstolen, och sedan coronapandemin på det. Det kan komma ett avgörande om något år.

 

ANNONS EXTERN LÄNK

Samla dina lån och krediter och få lägre ränta med Advisa.

Advisa

Publisert:

LÄS VIDARE

Ålderism förkortar livet: ”Nöter ner människor”

ÄMNEN I ARTIKELN

Ålderismen i Sverige

Centrum för rättvisa

Ångermanland

Örnsköldsvik