Tropisk avskogning kopplas till EU-import

Av: 

TT

Publicerad:
1 av 2 | Foto: Leo Correa/TT
Sojaodling på tidigare skogsmark i Brasilien. Arkivbild.

NYHETER

EU är näst efter Kina världens största importör av jordbruksvaror som enligt en ny rapport har direkt koppling till förlusten av känsliga skogsområden i tropikerna.

Mellan 2005 och 2017 försvann ungefär fem miljoner hektar tropisk skog per år för att ge plats åt jordbruk. Det är en yta större än Danmark. Och omvandlingen fortsätter. En starkt pådrivande faktor är den internationella handeln med bland annat sojabaserat djurfoder, palmolja och nötkött – och enligt en ny rapport från Världsnaturfonden står EU-ländernas import av sådana råvaror för 16 procent av världshandeln. Det är den nästa högsta andelen i världen, näst efter Kina (24 procent) och en bit ovanför Indien (9 procent).

– Förlusten av naturlig skog och naturliga ekosystem är det största hotet mot den biologiska mångfalden i världen. Dessutom leder det till kraftiga utsläpp av växthusgaser, eftersom det finns mycket kol bundet i tropiska skogar och ekosystem. Därför är det viktigt att stoppa den här markomvandlingen, säger Per Larsson, expert på internationella skogsfrågor vid Världsnaturfonden.

Även kakao och kaffe

Den råvara som utan konkurrens orsakar mest avskogning är soja, som enligt Per Larsson främst används i djurfoder. Därefter kommer palmolja och nötkött. Men även trävaror, kakao och kaffe kommer högt upp på listan.

– Till stor del handlar det om råvaror som vi konsumenter egentligen aldrig ser eller har någon direktkontakt med, eftersom de används i foder eller blandas in i matvaror, säger Per Larsson.

Rapporten bygger på en detaljerad databas som har tagits fram av forskningsinstitutet Stockholm environment institute (SEI). Den kallas för Trase (Transparency for sustainable economies) och ger en detaljerad bild av råvarornas färd genom världen, från odling till färdig produkt.

– Tidigare har det varit närmast omöjligt att få den här överblicken. Men det här redskapet, som vi har tagit fram på vetenskaplig grund, ger spårbarhet ända ned till kommunnivå och information om vilken naturtyp som påverkas. Det är helt avgörande, säger Michael Lathuillière, forskare vid SEI.

Lagförslag från EU

I dag saknas i stort sett lagstiftning på miljöområdet som reglerar världshandeln med jordbruksvaror från tropiska områden. EU-kommissionen har för avsikt att presentera ett lagförslag under 2021, som ska förbjuda import av varor som bidrar till avskogning.

Världsnaturfonden lyfter i sin rapport fram ett antal viktiga punkter som de anser måste omfattas av ett sådant lagförslag.

– Det är viktigt att en sådan lag inte bara täcker skog, utan även omvandling av andra naturliga ekosystem, som våtmarker och savanner. Annars är risken att dessa känsliga områden utsätts för ett ännu högre tryck, säger Per Larsson.

Dessutom anser Världsnaturfonden att lagen inte ska handla om specifika produkter, utan fokusera på odlingarnas miljöpåverkan.

– Det kan ju dyka upp nya produkter i framtiden som blir populära. Så lagen måste vara kopplad till risken för avskogning och markomvandling, inte vad det är för produkt, säger Per Larsson.

Tolfte plats

I rapporten rankas EU-länderna efter sin inbördes påverkan utifrån sin import av tropiska jordbruksprodukter. Sverige hamnar på plats nummer tolv, strax under Grekland och något ovanför Irland.

– Även om vår del inte är gigantiskt stor så är ju Sverige och svenska politiker med och beslutar om EU:s kommande lagstiftning. Vi har en del av ansvaret för hela EU:s fotavtryck och kan bidra till att hejda avskogningen. Det är viktigt att vi tar det ansvaret, säger Per Larsson.

Publicerad: