Vaccinerade gäster på restauranger revolterar mot restriktionerna

Personal uppmanas ”vara poliser”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Landets krögare har allt svårare att få gästerna att hålla avstånd.

I Kronobergs län hänvisar kroggäster till att de är vaccinerade eller känner varandra och att man därför inte behöver sitta bara fyra per bord.

Något som gjort att personalen tvingas agera poliser.

Trots skarpa uppmaningar om att fortsatt följa rekommendationerna så märks nu en påtaglig restriktionströtthet bland invånarna – framförallt hos de som blivit vaccinerade.

Och i takt med att vaccinationerna fortskrider varnar flera av landets länsstyrelser nu för att efterlevnaden tenderar att minska ytterligare.

Man ser även en risk för ökad smittspridning i samband med kommande långhelger och firanden, i kombination med fint vårväder.

”Lämnar över ansvaret”

Bland annat rapporterar Örebro län om ökad trängsel utanför restauranger och i köerna till serveringsställen under de senaste veckorna.

Då krögarna bara har ansvar för ytan de disponerar, och inte för kön eller utrymmet utanför serveringsstället, önskar flera kommuner ett förtydligande kring dessa, då en del krögare uppges ”lämna över ansvaret” till allmänheten och inte reagerar på gäster som flyttar ihop bord eller på för stora sällskap.

Flera länsstyrelser uppger även att vaccinerade inte känner samma behov att hålla avstånd, och att verksamhetsutövare har svårt att få de kunderna att följa rekommendationer, bland annat då det inte finns några sanktioner att ta till.

Uppmanas vara poliser

I Kronobergs län hänvisar gäster till att de är vaccinerade eller känner varandra, och därför inte behöver sitta endast fyra per bord.

I en kommun får tillsynspersonalen exempelvis uppmana företag att ”vara poliser”.

Även i Dalarna syns en restriktionströtthet bland invånarna, liksom i Gävleborgs län.

Bland annat rapporterar en kommun att flera idrottsföreningar börjat träna barn i större grupper och planerar klubbtävlingar.

Samtidigt startar även många pensionärsföreningar upp sin verksamhet då medlemmarna i högre grad har vaccinerats.

Restauranggäster håller sig inte till restriktionerna.
Foto: Colourbox
Restauranggäster håller sig inte till restriktionerna.

”En vanligt förekommande missuppfattning är att den tillfälliga covidlagen inte omfattar vaccinerade personer utomhus”, skriver länsstyrelsen i Kronoberg, och rapporterar även om att tillsynspersonal får lägga ansenlig tid på att förklara för olika föreningar vilka aktiviteter som begränsas eller inte begränsas av lagstiftningen.

”Håll i, håll ut” är uttjatat

Även i Västerbotten bedöms uthålligheten hos medborgarna som en fortsatt stor utmaning, och i Västmanland beskrivs det som en ”kommunikativ utmaning” att förmedla de nya rekommendationerna för vaccinerade på ett sätt som gör att både de, och allmänheten, förstår vad som fortfarande gäller.

Flera kommuner efterfrågar även en tydlighet kring att ”krama barnbarnen hemma, men handla fortfarande ensam”, samtidigt som ”håll i, håll ut” upplevs som uttjatat på flera håll.

Flera verksamhetsutövare uttrycker även oro kring den kommande turistsäsongen och risken för trängsel, liksom svårigheten att hänga med i alla förändringar i gällande lagstiftning.

Man konstaterar också att såväl privatpersoner, föreningar som företagare försöker hitta nya sätt att bedriva sin verksamhet på, bland annat genom att skapa arrangemang och aktiviteter som kringgår gällande lagstiftning.

Pusslar mellan regelverken

Bland annat uppger länsstyrelsen i Västerbotten att man från arrangörshåll försöker ”maximerar åskådarantalet” genom att pussla mellan regelverken om serveringsställen, offentlig tillställning och pandemilagen.

Länsstyrelsen i Kronoberg skriver även att det finns en tendens till att reglerade aktiviteter enligt pandemilagen ”byter namn” och omarbetas för att tolkas som oreglerade.

Även länsstyrelsen i Kalmar uppger att det uppfattas som att föreningar och företag tolkar de allmänna råden och rekommendationerna som ”tips och råd” och att fler letar efter kryphål.

PODD Dubbelmutationen

Aftonbladet Daily med Ali Mirazimi, adjungerad professor i klinisk virologi.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publicerad:

LÄS VIDARE