Anmälningar om våldtäkt mot barn ökar

Erika Nekham/TT

Publicerad 2021-01-21

Fler anmälningar om våldtäkt mot barn, färre om personrån och ungefär lika många bostadsinbrott som förra året. Så ser Brottsförebyggande rådets anmälningsstatistik ut för 2020 – där pandemins effekter på brottsligheten fortfarande är oklara.

Totalt anmäldes ungefär 1,56 miljoner brott under 2020, vilket är en ökning med en procent jämfört med året innan enligt Brås preliminära anmälningsstatistik.

– Det följer den kurvan som varit sedan många år tillbaka. En stadigt ökande kurva, säger Linn Brandelius, utredare på Brå.

Siffrorna spretar dock åt olika håll beroende på vilken brottskategori man tittar på. Allra mest ökade skadegörelsebrotten, där en delförklaring kan vara att man numer kan anmäla skadegörelse digitalt. Även narkotikabrotten ökade.

– Det brukar vara så med narkotikabrott att det är polisens arbete och prioriteringar som är förklaringar till ökningar och minskningar, eftersom det är ett så kallat spaningsbrott, säger Linn Brandelius.

Inga stora ärenden

Sett till enskilda brottstyper sticker exempelvis anmälningarna om våldtäkt mot barn ut, som ökat med 16 procent jämfört med 2019. Våldtäktsanmälningarna mot kvinnor ligger på samma nivå som tidigare.

– Just för våldtäkt brukar förändringar kunna bero på stora ärenden, där fler brott anmäls i samma ärende fast att det är samma gärningsman och brottsoffer. Men vi har inte identifierat något sådant ärende under 2020, säger Linn Brandelius.

Eftersom siffrorna är så nya har ingen djupare analys gjort. Men enligt Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd på Brå, så följer ökningen en uppåtgående trend gällande våldtäkter. Det var dessutom en dipp i anmälningarna om barnvåldtäkt 2019, vilket gör att ökningen 2020 framstår som extra stor.

– I en tidigare forskningsrapport kom vi fram till slutsatsen att det mesta av ökningen beror på en ökad anmälningsbenägenhet, en minskad tolerans för den här typen av händelser, säger Stina Holmberg.

Samtyckeslag

Ovanpå det har samtyckeslagen kommit, som förutom vuxna även träffar brott mot 15–17-åringar.

– Det har varit väldigt mycket information om samtyckeslagen, vilket kan ha påverkat tjejernas uppfattning av vad de varit med om, och att de anmäler det som en våldtäkt, säger Stina Holmberg.

2020 har, minst sagt, inte varit som andra år. Samhället har präglats av restriktioner, hemarbete och ett begränsat socialt liv. Frågan är hur detta har påverkat brottsligheten och anmälningsbenägenheten.

– Det finns vissa lite självklara brottstyper tänker jag, som exempelvis fickstöld som har minskat väldigt mycket, vilket borde bero på pandemin. Även stöld från nöjescentrum, som biografer, restauranger och teatrar har minskat, säger Linn Brandelius.

Hemma mer

Andra trender är mer svårtydda:

– Många förväntade sig att bostadsinbrott skulle minska, för att folk skulle vara hemma mer. Men den brottstypen är oförändrad jämfört med föregående år.

Det har befarats att den sociala isoleringen kommer att innebära fler brott i nära relation riktade mot kvinnor. Brås statistik visar att anmälningarna om misshandel av bekant mot kvinnor ökade med tre procent jämfört med 2019. Myndigheten har inte gjort någon analys av detta ännu.

Gällande misshandel av obekant har anmälningarna varit färre än 2019. Sett till enskilda månader var minskningen som starkast under våren och hösten och svagast under sommaren. Detta tolkar Brå som en effekt av det begränsade nöjesliv som pandemin inneburit.

Minskat har även anmälningarna om personrån, då främst rån riktade mot barn (-12 procent). Brå arbetar i detta nu med en kartläggning av ungdomsrån, som ska redovisas senare i år.

ANNONS