Skånes universitetssjukhus anmäler dödsfall efter vaccination

Skånes universitetssjukhus har anmält ett dödsfall efter att en patient fått Astra Zenecas vaccin.

Ytterligare ett fall i Sverige utreds av Läkemedelsverket.

– Det är det första fastställda fallet av den kombinerade bilden av allvarlig koagualationsrubbning, säger Veronica Arthurson, enhetschef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverkets pressträff.

Enligt uppgifter till Sydsvenskan har en tidigare fullt frisk kvinna i 60-årsåldern dött efter att hon fått Astra Zenecas coronavaccin. Det är i nuläget inte fastställt om vaccinet är orsaken till kvinnans död.

– Det handlar om ett fall av samtidig blodpropp i både artärer och vener och större blödningar och det motsvarar den ovanliga kliniska bilden av allvarlig koagulationsrubbning som har observerats i ett fåtal fall. Den här personen avled en dryg vecka efter vaccination, säger Veronica Arthurson, enhetschef för läkemedelssäkerhet, på Läkemedelsverkets pressträff.

Ytterligare ett misstänkt fall i Sverige är under utredning.

– Vi tittar väldigt noga på det och söker ytterligare information för att få en tydligare bild om det kan handla om den ovanliga kliniska bilden av allvarlig koagulationsrubbning. Det är något som vi kobbar väldigt intensivt med, säger hon.

Presstjänsten för Skånes universitetssjukhus bekräftar att det stämmer att sjukhuset rapporterat ett dödsfall efter att en patient fått Astra Zenecas vaccin.

”Det är vår skyldighet att anmäla fall av misstänkt biverkan av covidvaccin till Läkemedelsverket och det görs av respektive verksamhet. Skånes universitetssjukhus har vad jag känner till anmält ett fall av misstänkt allvarlig biverkan av vaccin till Läkemedelsverket och där en patient avlidit”, skriver Daina Selga, chefläkare vid Skånes universitetssjukhus, i ett mejl till Aftonbladet.

En tidigare fullt frisk kvinna har dött efter att ha fått vaccinet. Nu utreds ett eventuellt samband.
En tidigare fullt frisk kvinna har dött efter att ha fått vaccinet. Nu utreds ett eventuellt samband.

Läkemedelsverket utreder samband

Daina Selga skriver vidare att sjukhuset inte kan kommentera enskilda fall.

”Vi kan inte uttala oss om den enskilda patienten. Ärendet och ett eventuellt samband mellan dödfall och vaccin utreds av Läkemedelsverket”.

Hon förklarar även att Skånes universitetssjukhus inte kan svara för hur många liknande biverkningsanmälningar det eventuellt kan röra sig om.

”Anmälningar som rör misstänkta biverkningar hanteras ute i verksamheterna och det finns därför ingen samlad bild inom sjukhuset över det totala antalet. Enligt Läkemedelsverkets egen statistik hade de till och med den 17 mars sju rapporterade fall av misstänkt biverkning från hälso- och sjukvården i Region Skåne som rör AstraZenecas vaccin”.

Ett eventuellt samband mellan dödsfallet och vaccinet utreds nu av Läkemedelsverket.
Ett eventuellt samband mellan dödsfallet och vaccinet utreds nu av Läkemedelsverket.

”Känns fruktansvärt sorgligt”

Enligt HD och Sydsvenskan, som varit i kontakt med närstående till den avlidna kvinnan, ska kvinnan ha varit fullt frisk innan hon fick vaccinet.

Efter att hon vaccinerats ska hon ha fått influensasymtom och kraftig huvudvärk. Hon ska därefter ha fått intensivvård, och dött av en hjärnblödning och låga trombocytnivåer.

Enligt tidningens uppgifter arbetade kvinnan inom vården.

– Det känns fruktansvärt sorgligt och onödigt. Jag vill att det här ska komma fram, säger den anhöriga till tidningen.

Aftonbladet har sökt Läkemedelsverket för att fråga om utredningen av ett eventuellt samband mellan dödsfallet och vaccinet. Läkemedelsverket hänvisar till sin pressträff klockan 18.30.

Publisert: