Världens vrår som ännu är virusfria

Medan corona satt klorna i så gott som hela jordklotet finns ännu några platser som klarat sig helt undan pandemin.Eller som åtminstone säger sig ha gjort det.

Se listan land för land